Dąbrowa Górna

HISTORIA

Wieś położona przy drodze ze Składowic, przez Ustronie do Siedlec. Lokowana była prawdopodobnie za czasów panowania księcia ścinawskiego Przemka pod koniec XIII w. Pierwotna nazwa Dobrava wskazuje na jej topograficzne pochodzenie od lasu dębowego – dąbrowy. W dokumencie z 1315 roku została odnotowana jako Dambrow, a w 1580 roku – Dobrawa. Niewiele wiadomo o jej najdawniejszych dziejach. Przed II wojną światową miejscowe dobra rycerskie wraz z majątkiem należały do hrabiny von Wallwitz.

ZABYTKI

KOŚCIÓŁ FILIALNY P.W. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP (wcześniej kaplica p.w. św. Jana) oraz zabytkowa dzwonnica z 1888 r.

Kamień węgielny pod budowę kaplicy pw. św. Jana położono w dniu 30 marca 1884 roku, a już 7 listopada tegoż roku nastąpiło jej uroczyste poświęcenie. Obiekt wzniesiono obok wiejskiego cmentarza, który założono jeszcze w 1860 roku i od początku świątynia miała spełniać funkcję kaplicy cmentarnej. W rzeczywistości oprócz nabożeństw pogrzebowych w kaplicy odbywały się także regularne nabożeństwa, które raz w miesiącu odprawiał dojeżdżający ze Ścinawy pastor. Obecnie jest to neogotycka budowla zorientowana, wzniesiona na rzucie prostokątnym, jednonawowa z wydzielonym, węższym i pięciobocznie zamkniętym prezbiterium. Kościół murowany jest z cegły klinkierowej, wzmocniony licznymi przyporami. Otwory okienne, podobnie jak główny portal wejściowy są o wykroju ostrołukowym. Korpus kościółka w części nawowej przykryty jest stromym, dwupołaciowym dachem ceramicznym, zaś prezbiterium - pięciopołaciowym. W dosyć skromnym wnętrzu świątyni zachował się malowany drewniany strop bogato zdobiony motywami roślinnymi oraz skromny ołtarz pochodzący prawdopodobnie z okresu budowy.Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica z 1888 roku. Drewnianą konstrukcję budowli wzniesiono na ceglanej podmurówce o rzucie kwadratu. Całość jest oszalowana deskami. Mocno zwężająca się ku górze bryła zwieńczona jest dwupołaciowym daszkiem krytym gontem. Otwory okienne i drzwi wejściowe są o wykroju prostokątnym. Wewnątrz znajduje się stalowy dzwon pochodzący z czasu budowy obiektu.