Pieszków

HISTORIA

Początki obecnej miejscowości, której pierwotna nazwa brzmiała Presino sięgają drugiej połowy XIII w. W 1287 roku wzmiankowana była jako Peschen, później Petschendorf – wieś Peczka. Wieś była położona przy głównej wówczas drodze z Lubina do Legnicy, która dzieliła ją na część Dolną i Górną, w których były odrębne dobra rycerskie.

ZABYTKI

Dwór w Pieszkowie (Dolnym) – stan przed 1945 r.

We wsi zachowały się dwa obiekty o charakterze zabytkowo-kulturowym: kościół filialny p.w. Matki Bożej Częstochowskiej oraz skromny pałacyk.

Z dworu majątku w Pieszkowie Dolnym nie pozostało nic i trudno zlokalizować dokładne miejsce, w którym się znajdował. Wiadomo, iż jego ostatnim właścicielem był niejaki Lichey.KOŚCIÓŁ POD WEZWANIEM  MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Pierwsza oficjalna wzmianka o istniejącym w osadzie kościele pochodzi z 1335 roku. Podobnie jak w przypadku zdecydowanej większości śląskich świątyń, został przejęty przez protestantów około 1524 roku. W XVIII wieku został poddany gruntownej przebudowie, w wyniku, której uzyskał obecny barokowy wygląd. Ze starego założenia pozostała jedynie XV- wieczna wieża. Później był restaurowany w XIX wieku. Obecnie jest to zorientowana budowla barokowa, wzniesiona na założeniach wcześniejszej, gotyckiej świątyni. Jest to salowy, murowany z cegły i polnego kamienia obiekt o rzucie prostokątnym, bez wydzielonego prezbiterium. Świątynia nakryta jest sklepieniem kolebkowym z lunetami, dobudowana do masywnej, kwadratowej, kamiennej wieży, która znajduje się od strony zachodniej. Dwuspadowe dachy kościoła pokryte są dachówką ceramiczną. Otwory okienne części nawowej oraz główne wejście do świątyni są o wykroju pełnym. Od strony północnej do nawy dobudowana jest prostokątna zakrystia nakryta ceramicznym dachem pulpitowym. Obiekt jest otynkowany. Dość skromnie wyposażonym wnętrzu kościoła zachowały się dwie gotyckie rzeźby z ok. 500 roku, oraz barokowy ołtarz główny z drugiej połowy XVIII wieku.PAŁAC

W sąsiedztwie położonego w centrum wsi kościoła znajdował się majątek tzw. Pieszków Średni, w którym do dziś zachował się skromny pałacyk. W latach 1793 – 1834 mieszkał w nim ówczesny właściciel tego majątku hrabia Friedrich Sigismund Ludwig von Pfeil., o czym świadczy zachowany kartusz herbowy wmurowany w południową ścianę budynku. Później właścicielami majątku byli m.in. wrocławski bankier Josef Friedländer, Günther Michaelis – Hauswaldt oraz dzierżawca Winckelmann. Obecnie w budynku tym zamieszkuje kilka rodzin, jego stan wymaga prac zabezpieczających i remontowych.


Przez Pieszków przebiega LUBIŃSKI SZLAK ROWEROWY.