Księginice

HISTORIA

Pałac w Księginicach

Miejscowość pojawia się w dokumencie z roku 1267 jako Cnegnice. Niewiele też zachowało się dokumentów mówiących o najdawniejszych właścicielach miejscowych dóbr rycerskich. Jednymi z najstarszych była rodzina von Kurdebag (Kurtzbach). Od około 1700 roku posiadłość należała do rodu von Falkenhagen. Pod koniec XVIII wieku majątek nabył Otto von Tschierschky. Następnymi włodarzami Księginic były rodziny: von Gellhorn, von Ohlen und Adlerscron, von Bindemann i von Keller. Od tej ostatniej, w 1860 roku majątek odkupił podpułkownik armii pruskiej Paul von Wiedner. Po jego śmierci w 1906 roku posiadłość przejął jego jedyny syn, major Hans von Wiedner. Za namową jego żony Magdaleny z domu von Wietersheim pałac poddano gruntownej renowacji i rozbudowie (dobudowano drugie skrzydło). Znacznie też powiększono i przekształcono obszerny przypałacowy park oraz ogród gospodarczy z bażanciarnią.

Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Księginicach

Po żołnierskiej śmierci Hansa von Wiedner na polu bitwy w 1915 roku i śmierci jego małżonki w 1932 roku posiadłość przejął ich wnuk Hans Helmuth von Wiedner, który opuścił majątek wraz ze swoją matką Annemarie von Arnim w 1945 roku. Po wojnie w pałacu przez dość długi okres funkcjonowała Zasadnicza Szkoła Budowlana, a obecnie mieści się tutaj Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych.


Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Księginicach.