Gorzelin

HISTORIA


Wieś powstała w wyniku kolonizacji terenów Śląska przez Prusy. Król pruski Fryderyk II, który już w grudniu 1740 roku wkroczył ze swoją armią na Śląsk zapoczątkował trzy tzw. wojny śląskie, które z krótkimi przerwami trwały aż do 1763 roku. Już w pierwszej wojnie, nieprzygotowana do działań strona austriacka po kilku drobnych utarczkach zawarła we Wrocławiu w 1742 roku pokój z Prusami, na mocy którego przejęły one prawie cały Śląsk.
W wyniku zajęcia i podporządkowania Śląska ludność państwa pruskiego wzrosła o ponad 50% (z ok. 2200000 do około 3400000), a dochody z handlu nowo przyłączonej dzielnicy stanowiły ponad 60% całego dochodu Prus. Od samego początku rozpoczęto szeroką akcję kolonizacyjną Śląska, co dawało nową przestrzeń życiową dla Prusaków, a tym samym mocniej wiązało te ziemie z państwem pruskim. Tylko w latach 1775 – 1777 założono na Śląsku ponad dwieście nowych wsi, w których osiedlono prawie 50 000 kolonistów. Około 1746 roku na miejscu starszego założenia wzniesiono pałac dla ówczesnych właścicieli tutejszego majątku, rodziny von Wehner. Następni właściciele zmieniali się dość często: 1784 - von Posadovsky, 1790 – von Ziegler, 1790 – Nickisch von Rosenegk, 1791 – von Jonston, 1796 – von Rödern, 1799 – von Franke, 1800 – von Schulse, 1806 – von Richthofen, 1819 – von Wechmar, 1837 – von Sydow, 1849 – Otto Reibeck, 1860 – bankier Fredländer. Od roku 1878 do końca roku 1926 posiadłość należała do Huberta von Weigel. W roku 1927 w pałacu urządzono szpital przeciwgruźliczy, który funkcjonował do roku 1945. Po zakończeniu działań wojennych pałac ograbiono, wywożąc wyposażenie, m.in. do szpitala w Lubinie. Pozbawiony jakiejkolwiek opieki obiekt uległ całkowitemu zniszczeniu.

Przez Gorzelin przebiega LUBIŃSKI SZLAK ROWEROWY.