Zanglessen

Privéles

Tijdens privélessen is er alle tijd voor persoonlijke aandacht op het gebied van stemtechniek, interpretatie, en het instuderen van liederen. Binnen de lespraktijk wordt lesgegeven in zowel klassieke zang (oratorium, opera, lied) als lichte muziek (pop, jazz, gospel, musical, etc). Uiteraard wordt de stemtechniek aangepast aan de stijl die gezongen wordt.  

De lengte van de lessen wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld en worden gegeven op maandag t/m vrijdag overdag en op zaterdagochtend. 

Tarieven Privéles:

30 minuten: E20,00       45 minuten: E26,00        60 minuten: E32,50

Privacy:

In de lespraktijk is een 'beroepsgeheim' van kracht. Dit betekent dat er geen gegevens van mensen die de lespraktijk bezoeken of bezocht hebben in de openbaarheid komen, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. 


Privéles voor (semi-) professionals

Het optimaliseren van de zangtechniek  is voor (semi-)professionele zangers van groot belang. Regelmatig lopen ook vergevorderde zangers tegen zangtechnische barrière's aan. Een kleine fout in adem- of zangtechniek kan ertoe leiden dat de stem niet optimaal functioneert en men terug blijft vallen in oude patronen. 

Door gebruik te maken van onder ander EVTS, CVT, en tal van andere lesmethodes en logopedische oefeningen, wordt het technische probleem opgespoord en gecorrigeerd. 'Behandeling op maat' is hierbij heel belangrijk.

Indien gewenst kan via Stemcentrum Drechtsteden de hulp van een logopedist of een andere zangdocent worden ingeroepen. 

De lengte van de lessen wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld en worden gegeven op maandag t/m vrijdag overdag en op zaterdagochtend. 

Tarieven Privéles voor (semi-) professionals:

30 minuten: E20,00       45 minuten: E26,00        60 minuten: E32,50

Privacy:

In de lespraktijk is een 'beroepsgeheim' van kracht. Dit betekent dat er geen gegevens van mensen die de lespraktijk bezoeken of bezocht hebben in de openbaarheid komen, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. 


Groepslessen

Dankzij de nieuwe lesruimte is het nu ook mogelijk om groepslessen te volgen! Tijdens de sessie's wordt er naast het samen zingen ook aandacht besteed aan de individuele zangstemmen. Stel je eigen groep samen (minimaal 2, maximaal 6 mensen) en maak een afspraak! 

Zing je in een meerstemmig ensemble, dan kunnen een aantal groepslessen heel nuttig zijn om de samenklank te verbeteren.

Een groepsles kost  E17,50 p.p. Er wordt ongeveer 30 minuten per deelnemer gerekend, dus hoe groter de groep, hoe langer de les duurt, met een maximale duur van 2 uur. 

De lessen worden gegeven op maandag t/m vrijdag overdag en op zaterdagochtend.