Agencies

En förmedling (eller bemannings- eller rekryteringsföretag, agentur, "agency") importerar arbetskraft till Singapore för att arbeta som hemhjälp. Förmedlingen betalar för arbetarens resa, utbildning, måltider, bostad och, vid behov, engelskundervisning i samband med att denne kommer till Singapore. 2007 kostade det ungefär SGD 2,000 för en arbetsförmedling att ta en indonesisk kvinna till Singapore. 

Fördelar

Om du är beredd att betala kan en förmedling hjälpa dig att hitta rätt person genom att ge förslag på lämpliga sökande. Förmedlingen tar hand om arbetstillståndsansökan, borgenssumma, försäkringar, eventuell resa till Singapore, immigrationsproceduren och obligatorisk läkarundersökning. Dessutom kan förmedlingen ge råd och stöd eller hjälpa till att ersätta den anställda hemhjälpen om det av någon anledning inte skulle fungera bra.
 

Nackdelar

Förutom höga priser på tjänsterna för arbetsgivarna, är det inte ovanligt att förmedlingen tar ut en mycket hög avgift av de utländska arbetarna, så kallad placeringsavgift ("placement fee"), så att de får höga skulder.  I vissa fall händer det att arbetssökanden blir lurade på sina kontrakt. En del utländska arbetare har också efter det att de skrivit på originalkontraktet i sitt hemland tvingats till att skriva under ett nytt avtal med sämre lön och arbetsvillkor vid ankomsten i det land som de ska arbeta i.
 
I den här delen kan du läsa om :