Varför en hemsida om hemhjälp i Singapore?

 

Det är många nyanlända svenskor i Singapore som känner osäkerhet inför att dela hus med en kvinna från en annan kultur, men också inför uppgiften att vara hennes arbetsledare.


Den här guiden är tänkt som ett verktyg för att hjälpa dig att bygga en bra arbetsrelation med din anställda hemhjälp.

 

Det handlar om förtroende

 

Du skulle antagligen inte frivilligt lämna ifrån dig bilnyckeln till en helt okänd person. Det samma gäller när du ska anlita en person för att ta hand om ditt hushåll. Det viktigaste är att bygga en relation där både du och din inneboende hemhjälp kan känna ömsesidigt förtroende och respekt. Det är viktigt att det blir rätt från början, både vad gäller rätt person och rätt arbetsfördelning. Därför kan det vara bra att lägga ner både tid och energi på rekryteringen.

 

 

Det handlar om dig

 

Det är självklart du själv som vet bäst vad som passar för dig och din familj. I slutändan är det du som ska hitta de lösningar som du känner dig bekväm med.


  • Vi erbjuder enkla verktyg för hur du kan bygga och utveckla en bra arbetsrelation med din hemhjälp, hur  ett tidschema kan se ut, vilka uppgifter man får ge, råd om lön mm.

 

Det handlar om effektivt ledarskap

 

Som arbetsledare förväntas du kunna uppmuntra din anställda så att hon medverkar till att nå familjens bästa. Ju mer du förstår dig själv som chef och vad som motiverar medarbetaren desto mer effektiv är du i ditt ledarskap.Det handlar om ditt ansvar

 

Visst kan det kännas lyxigt med tillgång till hjälp med hushållsarbetet jämfört med en stressig vardag i Sverige där två heltidsarbetande föräldrar pusslar med tiderna.
Men med den nya rollen kommer ett nytt ansvar. Hur uppfyller man dessa krav i Singapore?Det handlar om att göra ett jobb som du kan vara stolt över

 

Att arbeta i Singapore kan vara en fantastisk chans för migrantkvinnor och deras familj i ursprungslandet. Alla de färdigheter, idéer och kunskaper de tar med sig hem är möjligen värdefullare än alla pengar de skickar!

Tyvärr är migration ett fenomen där kvinnorna är särkilt sårbara för kränkningar av mänskliga rättigheter. Som arbetsgivare har vi både en möjlighet och ett ansvar att se till att bryta den onda cirkeln genom att skydda våra anställda från uttnyttjande och hjälpa henne bygga sin framtid.
 

 

 
Lycka till i din nya roll i Singapore!
 

Underordnade sidor (1): En uppförandekod