Köszöntő és manifesztum

Ezen az oldalon az Ars Ensis által kialakított és használt HEMA - hosszúkard versenyek általános bíráskodási elveit, szabályzatait és oktatási anyagát, metódusának leírását találja.

Az Ars Ensis tagjai elhatározták, hogy a történelmi európai harci művészetek - és azon bellül is különösen a hosszúkardvívás - fejlődésének következő lépcsőfokára lépve kialakítanak és használnak egy egységes bíráskodási alapszabályzatot, hogy a különféle HEMA versenyek bíráskodásának színvonalát megalapozzák. 

A rendszer több év hazai és nemzetközi tapasztalataira építve került kidolgozásra. Az itt található szabályok célja, hogy az egyre terjedő történelmi európai harcművészetek versenyein a bíráskodás színvonala - ezáltal a versengés minősége is - megfeleljen az egyre magasabb elvárásoknak. Mindezt úgy, hogy az egyes Egyesületek által szervezett versenyek önállósága, sokszínűsége megmaradjon.

Jelen bíráskodási szabályzat független az adott versenyszabályoktól, az alkalmazott felszereléstől. Alapkészségekről szól. Célunk a rendszer elterjesztése, hogy ezzel is segítsük a HEMA és egyéb középkori fegyverkkel vívott versenyek népszerűbbé válását.

Amennyiben Ön, vagy az Ön által képviselt csapat érdeklődik a kezdeményezés iránt, vegye fel velünk a kapcsolatot. 


Comments