ข้อมูลจังหวัดเชียงราย

Google Map

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
 
เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย
ททท. ภาคเหนือ เขต 2 (เชียงราย)   053 744674-5
ท่าอากาศยานเชียงราย   053 798000
บริษัทการบินไทย จก.(มหาชน)       053 711179 airport 053 798202-3
สายการบินแอร์เอเชีย    053 798275-6
สายการบินโอเรียนแอร์  053 793555
Taxi Airport    53 798223
สถานีขนส่งผู้โดยสาร   053 711224
รถวีไอพี บ.ข.ส.           053 711369
รถบัสสยามเฟิร์สทัวร์   053 711882
รถบัสสมบัติทัวร์       053 714971
รถบัสอินทราทัวร์     053 711235
รถบัสคฤหาสต์ทัวร์   053 742429-34
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  053 711123
เทศบาลนครเชียงราย   053 713272
อุตุนิยมวิทยาสถานีเชียงราย  053 793061-3
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงราย  053 715690  (ฟาร์อีสนอร์ททัวร์)
สมาคมธุรกิจโรงแรมเชียงราย  053 711800  (โรงแรมวังคำ)
สมาคมมัคคุเทศก์เชียงราย  053 717040-1  (บุญบันดาลเกสเฮาส์)
หอการค้าจังหวัดเชียงราย  053 774880
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  053 711300
โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค   053 711366
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์  053 717499
สถานีตำรวจภูธรเชียงราย  053 711444
ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย  053 740249,717779  airport 053 798000   แม่สาย   053 733850
ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา  053 609249
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  053 776000
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   053 917026,916038
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย  053 600600
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเชียงราย  053 600560-3
ด่านตรวจคนเข้าเมือง   053 791332,791663 (เชียงของ) 053 777118 (เชียงแสน) 053 731008-9 (แม่สาย)
ด่านศุลกากร    053 791435 (เชียงของ) 053 777097 (เชียงแสน) 053 731715 (แม่สาย)
Hot Line
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  1672
การรถไฟแห่งประเทศไทย  1690
องค์การโทรศัพท์   1133
สมาคมโรงแรมไทย   1152
ตำรวจทางหลวง   1193
กรมเจ้าท่า (การคมนาคมทางน้ำ)  1199
กรมอุตุนิยมวิทยา   1182
ตำรวจท่องเที่ยว   1195
ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  1155
สถานวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน  1677
ศูนย์นเรนทร   1669
กรมการค้าภายใน   1569
เหตุด่วนเหตุร้าย   191
ดับเพลิง    199
 
Comments