Homepage‎ > ‎

Project Douré

Stichting Foundation HELP BURKINA Fondation Stiftung,
Help_Burkina@hetnet.nl

Project CSPS.

1991: Douré. Begin herbebossing: vanuit Bur­kina komt van Pater Balemans het verzoek om te helpen bij het tegenhouden van de opruk­kende Sahara. Dat kan door bomen te planten, veel bomen. Balemans is o.a. pastoor van het dorpje Douré, 60 km ten noorden van Ouaga­dougou. Het Norbertus­college te Roosendaal houdt een actie, waarna in Douré en omge­ving honderden bomen geplant wor­den op een kaal en droog terrein. In de volgende ja­ren komen daar, grotendeels door particuliere bij­dragen, duizenden bomen bij, zodat in 2010 een ge­bied van ongeveer 6 ha is aangeplant en er bos­achtig uitziet. De leraren van de dorpsschool gaan erheen met de leerlingen om hen te wijzen op planten en dieren die ja­renlang niet voorkwa­men in dit gebied.

2001: Forage bij basisschool: vanuit het dorp dat wij in 1995 en 1997 bezochten bereikt ons het verzoek om bij de dorpsschool een bronboring te realiseren, omdat de leerlingen het be­nodigde water dagelijks op 1 km afstand moeten halen bij een pomp. De Stich­ting St. Imelda helpt ons deze wens te realiseren.

2003: Bouw CSPS: tijdens ons bezoek in 2001 be­reikt ons het verzoek om een CSPS, een dorpskli­niek met EHBO-post en kraamkliniek, te bouwen. Omdat het project in Ouagadougou geslaagd is wordt onze hulp toegezegd. Dank­zij de inzet van een LIONSclub en subsidie van de NCDO kan de CSPS in december op­geleverd worden.

2003: Forage bij CSPS: omdat er bij een ge­zond­heidskliniek natuurlijk water nodig is, dient er bij de CSPS een bronboring gedaan te wor­den. Wij heb­ben daar zelf niet voldoende geld voor, maar willen wél dat de CSPS zo spoedig mogelijk in gebruik genomen kan worden. AtosOrigin helpt ons uit de nood en bekostigt deze bronboring, die in 2010 nog steeds funk­tioneert.

2004: CSPS uitgerust met zonnepanelen: omdat ook in Afrika babies de gewoonte heb­ben ’s nachts op de wereld te komen, zoeken wij een oplossing om de walmende fakkels en petro­leumlampen te vervangen. Er worden zonnepanelen op de CSPS geplaatst, die na wat kin­derziekten in 2010 nog steeds naar tevre­denheid werken.

 2010:

bouw van 2 dubbele latrines i.v.m. de volksge­zondheid op verzoek van de ASPD, een bij de CSPS en een meer in het centrum. Deze latrines, evenals nog 4 andere, kunnen gereali­seerd worden door hulp van Water4Africa en met subsidie van IM­PULSis.

 

Comments