Homepage‎ > ‎

Project Boulsa

Stichting Foundation HELP BURKINA Fondation Stiftung, Help_Burkina@hetnet.nl

 
2005: Boulsa.
Foyer de filles: in deze provin­ciehoofdstad staat sinds enkele jaren ook een middelbare school. Helaas is het voor meisjes uit ver afgelegen dorpen nauwelijks mogelijk deze school te bezoeken: ze moeten ’s mor­gens erg vroeg op pad en ze kunnen pas laat terug. Onderdak bij familie in de stad is geen oplossing, want dan moeten ze meedraaien in het huishouden en dan komt er van studeren niets terecht. Wij krijgen de vraag om te helpen met de bouw van een soort internaat voor een veertigtal meisjes: er zal stromend water en elektriciteit zijn en de huishoudelijke taken moeten in toerbeurt worden verricht. Het wordt een schitterend geheel dat opent met 40 meisjes en na twee jaar al 53 studenten onderdak biedt.
Comments