Homepage‎ > ‎

Project École Sainte Mère Teresa

Stichting Foundation HELP BURKINA Fondation Stiftung, Help_Burkina@hetnet.nl

1998: Ouagadougou.  Aanvraag Ecole Sainte Mère Teresa (ESMT): als wij in 1995 voor het eerst in Ouagadougou landen om een missiepost te bezoeken, gebruiken we bij een vriend langs een van de weinige asfaltstraten een verfrissing. Er komt een echtpaar langs, waarvan de vrouw, Pascaline Kaboré,  ons aanspreekt en vraagt waar we vandaan komen. Zij is werkzaam in het onderwijs. Het onderhoud duurt hoogstens 5 minuten, afgesloten door uit­wisseling van adressen. Als wij in 1997 voor de 2e keer naar Burkina komen nodigt zij ons uit om een dagje bij haar te komen, zodat ze ons de hoofdstad kan laten zien.

In maart 1998 komt er een brief met de vraag of wij kunnen helpen met de bouw van een school voor wees- en straatkinderen in de hoofdstad. Wij beslui­ten op het verzoek in te gaan zonder te weten waar we aan beginnen. Het vergaren van 200.000 gulden blijkt niet zo ge­makkelijk te zijn. Eind 1999 wordt onze stichting opgericht en bij de KvK aangemeld. Er wordt 50% subsidie verkregen van de NCDO en enkele stichtin­gen in Schiedam zeggen ons substantiële hulp toe. Eind december 2000 is het geld bij el­kaar en gaat de bouw van start. In Ouagadougou richt Pascaline de Association de Soutien aux Personnes Defavo­risées, ASPD, op.

2001: opening ESMT: op 27 september in het bijzijn van onze ambassadeur. De school telt 3 grote gebouwen met enkele bijgebouwtjes zoals een verblijf voor de bewaker en is voorzien van een lage muur. Men start met 225 leerlingen in de kleuter- en basisschool.

2003: bouw extra klaslokaal: het aantal aanmeldingen is groter dan verwacht; oudere leerlin­gen vragen of er ook een college (HAVO) aan de school verbonden kan worden, zodat ze op dezelfde lokatie kunnen blijven. Wij krijgen de vraag of er klassen bijgebouwd kunnen wor­den. Dat kan, zonder sub­sidie. Tijdens een bezoek in december blijkt dat men zelfstandig het bewakershuisje vervan­gen heeft door een administratiegebouw.

2005: bouw keuken en kantine: was al in 2001 gevraagd, maar toen hadden

we daar geen geld voor. Het probleem was vooral de wens om ook de bevoorrading voor de tijd van 10 jaar vast te leggen, een bedrag van € 10.000 per jaar. We worden het eens dat we deze wens voor 5 jaar willen garanderen. Dank zij enkele grotere sponsoren lukt dit.

Inmiddels staan er in 2010 13 grotere en klei­nere gebouwen langs de hoge afschei­dings­muur. Voor het grootste gedeelte hebben de Burkinabè dit op eigen kracht gedaan. Er zit­ten nu iets meer dan 1000 leerlingen op deze school.

 

Comments