Homepage‎ > ‎

Burkina Faso

Stichting Foundation HELP BURKINA Fondation Stiftung, Help_Burkina@hetnet.nl

Chronologie en opvolging van onze projecten in Burkina, naar lokatie
 

Douré

1991:     begin herbebossing

2001:     forage bij basisschool

2003:     bouw CSPS

2003:     forage bij CSPS

2004:     CSPS van zonnepanelen voorzien

2010:     bouw van 2 dubbele latrines i.v.m. volksgezondheid

Ouagadougou

1998:     aanvraag ESMT

2001:     opening ESMT

2003:     bouw extra klaslokaal

2005:     bouw keuken en kantine

2009:     afwerking opvang kindmoeders

2010:    start van de bouw van École de couture Sainte Elisabeth

Guipgoudga

2001:     forage

Kokossin

2003:     bouw drieklassige basisschool

2006:     embouche bovine

               schoolkeuken

               graanmolen met motor

               maison des femmes

2008:     school met 3 klassen uitgebreid

2009:     moskee

               graanmolen voorzien van machine om de maalstenen te wetten en

               van een zonnepaneel om ’s avonds te kunnen werken

2010:     bouw van 1 dubbele latrine i.v.m. de volkgezondheid

Boulsa 

2005:     foyer des filles

Tandaghin 

2007:     forage

2010:     bouw van 1 dubbele latrine i.v.m. de volkgezondheid

Balkiou

2007:     forage (mislukt)

2008:     CSPS

2009:     nieuwe forage

2010:     bouw van 2 dubbele latrines i.v.m. de volkgezondheid

Bolin

2009:      forage

Gougcé

2009:      forage

Pouytenga

2010:    bouw van 8 dubbele latrines i.v.m. de volksgezondheid

 

Burkina Faso, land van de oprechte mensen

Burkina Faso, land van de oprechte mensen, ligt in centraal Westafrika, 800 km van de zee en hoort tot de vroegere Franse koloniën. In 1960 is het land zelfstandig geworden onder de naam Oppervolta. In 1984 vond een revolutie plaats waarbij gebroken werd met het meeste dat nog aan de Franse overheersing deed denken. Het land kreeg toen de naam Burkina Faso, hetgeen betekent: het land van de oprechte mensen. Het land heeft geen verbinding met de zee en nauwelijks rivieren, die ook nog voor een groot deel van het jaar droog staan.

Het land ligt vlak ten zuiden van de Sahara en het is nog niet zo lang geleden, dat er door langdurige droogteperioden duizenden mensen en stuks vee van de honger stierven. Deze droogte was te wijten aan de ontbossing, want omdat het land nauwelijks bodemschatten heeft, zijn de oorspronkelijk aanwezige bossen voor een groot deel gekapt en is het uitstekende hout te gelde gemaakt.

Doordat de bomen verdwenen, werd ook de vruchtbare bovenlaag van de bodem niet meer door de wortels vastgehouden met als gevolg dat die tijdens de zware zomerregens wegspoelt. Kenmerkend in het landschap zijn de Baobabs, waarvan sommige duizenden jaren oud zijn. Momenteel begint het besef te komen, dat boomaanplant uiteindelijk weer een ommekeer ten goede kan bewerkstelligen en het is dan ook streng verboden om bomen te kappen. Bovendien worden overal in het land dijkjes van steenblokken aangelegd om het regenwater te verhinderen onbenut weg te stromen.

De hoofdstad Ouagadougou ligt midden in het land en telt ongeveer 1.000.000 inwoners; zo’n 25 jaar geleden waren dat er nog geen 100.000! Het hele land heeft ruim 13.000.000 inwoners, waarvan het merendeel op het platteland woont; bijna 87% is analfabeet. Het land is 8 keer zo groot als Nederland. Ruim 43% van de bevolking is Islamitisch met nog vrij sterke banden met het animisme (de plaatselijke, oorspronkelijke natuurgodsdiensten), 40% is animist en de rest is Christen. De leiders van het land zijn over het algemeen katholiek of protestant, omdat het onderwijs lange tijd vrijwel uitsluitend in handen van deze groeperingen is geweest. We bevinden ons in het op 3 of 4 na armste land van de wereld. Het gemiddeld inkomen is 45 € per maand!

        
 
Sahel                      
Lange tijd drong de Sahara elk jaar enkele kilometers naar het Zuiden op, waardoor het zuidelijk gedeelte van Burkina duidelijk dichter bevolkt is dan het Noorden ten gevolge van binnenlandse verschuivingen. Je hebt niet veel verbeelding nodig om te begrijpen, dat deze situatie slechts korte tijd houdbaar is.
Het land zelf ligt op een hoogte van 300 meter en is bijna net zo vlak als Nederland. Alleen in het Zuidwesten en Zuidoosten liggen enkele kleine bergen, die vanwege het koelere klimaat ook beter begroeid zijn. Bovendien is daar wat meer water aanwezig: de grootste rivier van Westafrika, de Niger, ontstaat in het Zuidwesten van Burkina, maar stroomt er vervolgens met een grote boog via het Noorden omheen. Wie als toerist naar Burkina wil, zal zich dan ook naar deze gebieden moeten begeven of naar het hoge Noorden, waar een wildreservaat is waar je tegen betaling van een peperdure vergunning een stuk groot wild mag "neerleggen".
 

Inkomsten 

 
Dat er tegen een fikse vergoeding in een natuurreservaat op groot wild gejaagd mag worden, stoot ons misschien tegen de borst. Maar voor Burkina is het een van de wenige middelen om buitenlandse deviezen aan te trekken. Het land heeft immers geen bodemschatten, op een enkele nauwelijks te ontginnen goudmijn na. Ook landbouw en veeteelt, waarvan 90% van de bevolking leeft, kunnen het land niet aan inkomsten helpen en dat is absoluut niet aan de houding van de mensen zelf toe te schrijven, want van half oktober tot half juni valt geen regen. Dan praten we natuurlijk over een ander soort landbouw en veeteelt dan bij ons. Daar komt nog bij dat de zomerregens dikwijls zo hevig zijn, dat hele stukken grond worden weggeslagen.
Warmte is er in Burkina in overvloed: midden in de winter- die gelijk met de onze valt- is de temperatuur bij zonsopgang ongeveer 20 graden. De mensen vinden het dan behoorlijk koud en ze lopen dan ook met dikke jassen, sjaals en mutzen rond. Overigens gaat de zon praktisch het hele jaar rind dezelfde tijd op en onder, want Burkina ligt niet ver boven de evenaar: het is licht van zes tot zes. De warmste tijd van het jaar zijn de maanden maart en april, als de temperatuur gemakkelijk tot boven de 45 graden lkan stijgen; het dan dan zelfs 's nachts niet zelden tot 35 graden warm.
 

Maar waarom dan Burkina Faso?? 
 
Al tijdens ons eerste bezoek aan dit land zonder toeristische attracties heeft de vriendelijkheid van de mensen ons hart veroverd. Ofschoon de mensen nauwelijks iets bezitten, word je overal uiterst gastvrij zonder bijbedoelingen ontvangen. Omdat het voor hen ook duidelijk is dat je uit interesse komt durven ze het, wanneer je elkaar wat beter kent, aan om iemand om hulp te vragen. Zo kwamen wij er in 1999 toe om onze hulp te beloven bij de bouw van een school voor o.a. wees- en straatkinderen. Je weet niet waar je aan begint als je zoiets nooit gedaan hebt, maar geleidelijk aan merk je, dat er veel mensen zijn die bij dergelijke kleinschalige projecten willen helpen. Ze willen alleen de garantie, dat het geld direkt het beoogde doel bereikt. En daarbij konden wij steeds op de hulp van de NCDO (Nederlandse Organisatie voor Duurzame Ontwikkelingssamenwerking) en IMPULSis rekenen. Nadat men heeft aangetoond dat het benodigde geld voor het door deze organisaties goedgekeurde project bij elkaar is gebracht, subsidieerden zij het project tot maximaal 50% van de totale kosten.
Comments