Homepage

Stichting Foundation HELP BURKINA Fondation Stiftung, 

         


                                                             
                    

Onze stichting probeert in dit arme land met zijn vriendelijke mensen op kleine schaal hulp te bieden. Sinds 1991 hebben we er duizenden bomen laten planten in de omgeving van Douré. In 2001 zijn er twee pompen geslagen en is in de hoofdstad een school voor wees- en straatkinderen, Sainte Mère Teresa, gebouwd.

We proberen adoptie-ouders te vinden om het schoolgeld (€ 100 per jaar) voor een weeskind in de hoofdstad te betalen.

In 2003 bouwden we een gezondheidscentrum (CSPS) in Douré en een drieklassige basisschool in het geboortedorp van onze pleegdochter Kokossin (bij Koupéla). In 2005 kwam er een Foyer des filles, een soort internaat voor 40 in afgelegen dorpen wonende meisjes, tot stand, zodat zij nu de Middelbare school in Boulsa kunnen bezoeken.

Verder hielpen we een ontmoetingscentrum voor gehandicapten en weeskinderen in Gounghin (Koupéla) te bouwen.

In 2006 hebben wij in Kokossin een schoolkeuken gebouwd, verder een grote runderstal voor 60 runderen, een molengebouw met een graanmolen op dieselolie voor de vrouwen en een maison des femmes. Om te beginnen zijn er 30 runderen in de stal geplaatst.

In 2007 zijn er twee pompen geslagen, een in Tandaghin/ Kokossin en een in Balkiou.

In 2008 hebben we op verzoek van onze contactvrouw Pascaline in haar geboortedorp Balkiou bij Pouytenga een CSPS gebouwd.

In 2009 sloegen we een pomp in Kokossin en vernieuwden we de pomp bij de CSPS in Balkiou, bouwden we een moskee in Kokossin, hielpen we bij de afbouw van een opvanghuis voor kindmoeders en vondelingen in Ouagadougou en sloegen we een pomp in Gougcé. Ook werd in Kokossin de graanmolen uitgerust met een zonnepaneel zodat de vrouwen ook ’s avonds nog werkzaamheden kunnen verrichten. Zij kregen ook een machine om de maalstenen zelf te wetten.

Van alle projecten kan gezegd worden dat ze goed tot zeer goed lopen; alleen de runderstal blijft een beetje achter, maar dat is mede te wijten aan het feit dat de vleesprijzen enorm gezakt zijn. Overigens weet ook dit project zich zonder verdere steun te bedruipen. De school in Ouagadougou, Sainte Mère Teresa, begon in 2001 met 225 leerlingen; al in 2003 kregen wij de vraag om twee leslokalen bij te bouwen. Uit foto’s bleek toen al, dat het voormalige onderkomen van de nachtwaker inmiddels vervangen was voor een administratieve eenheid. In 2005 ontvingen we de hernieuwde vraag voor een schoolkeuken en een kantine, zodat aan een honderdtal weeskinderen elke dag een warme maaltijd zou kunnen worden aangeboden. De belangrijkste kostenpost waren de te verstrekken levensmiddelen, begroot op 10.000 euro per jaar. Het lukte ons om die verplichting voor de duur van 5 jaar op ons te nemen. Op satellietopnamen van 2002 en 2009 is goed te zien hoe de school zich in die 8 jaar ontwikkeld heeft. Behalve de klaslokalen van 2003 en de keuken met kantine van 2005 hebben wij geen financiële steun voor deze uitbreiding verleend, hetgeen betekent dat het project volkomen zelfstandig is geworden.

Van uw gift komt meer dan 95% in Burkina terecht!