Σελίδες Πατριδογνωσίας

῎Ω παῖδες ῾Ελλήνων, ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾿, ἐλευθεροῦτε δέ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῷων ἕδη, θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπέρ πάντων ἀγών.

Δικτυακοὶ τόποι.

Πελασγός, Γραικός, Ἕλλην, Ῥωμηός... 

Τὰ πάντα γιὰ τὸ ἔπος τοῦ 1940. 

Ἄρθρα καὶ ἄλλα. [ὑπὸ κατασκευὴν]

 

 «αὖτις δὲ τὸ Ἑλληνικόν, ἐὸν ὅμαιμόν τε καὶ ὁμόγλωσσον, καὶ θεῶν ἱδρύματά τε κοινὰ καὶ θυσίαι ἤθεά τε ὁμότροπα, τῶν προδότας γενέσθαι Ἀθηναίους οὐκ ἂν εὖ ἔχοι.»

(Ἡροδότου Ἱστορίαι, βιβλ. 8, 144, 14-17)