Veebipõhised testid vene keelest 8. klassile

Koostaja: Helgi Lehemets

Võru Kesklinna Gümnaasium 

Testid teemal REISIMINE

Linnaobjektid (valikvastused, tõlgi eesti keelde!) 

Liiklusvahendid (lünk sõnas)

Segiaetud tähtedega sõnad (15 sõna) 

Segiaetud sõnadega laused (12 lauset) 

Ristsõna (nimisõnad)

Ristsõna (tegusõnad)

Testid teemal MINA JA

MINU ERIPÄRA

Olen haige (lünkharjutus) 

Valutab või põeb (lünkharjutus)

Tõlgi sõnaühendid eesti keelde!

Ristsõna (nimisõnad)

Ristsõna (tegusõnad)

Testid teemal

HARRASTUSED. VABA

 AEG

Teater. Kino (tõlgi vene keelde, valikvastused)

Testid teemal EESTI

Tõlgi sõnaühendid vene keelde!

Eesti (täida lüngad!)

Testid on koostatud Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt väljakuulutatud konkursile “Veebipõhiste e-õppematerjalide loomine”. Testid on loodud tarkvara programmiga HotPotatoes vastavalt 8. klassi B-vene keele riiklikule õppekavale. 

Testid "Segiaetud tähtedega sõnad" ja "Segiaetud sõnadega laused" on harjutuste komplektid, teised testid on üksikud harjutused.

 

Creative Commons

 

 

Materjal on valminud Tiigrihüppe Sihtasutuse toel