Se, der er to der har fundet hinanden    Model Royal     Guldbryllup      Taverna Athena     Glem det, Otto Helen's Homepage   
naive kunst - art naif - naivistisk kunst 

See my paintings here!
  

UDRAG AF BOGEN "DANSKE NAIVISTER" - OLE LINDBOE

Allerede da hun fik sin uddannelse som håndværksmaler lærte Helen Nagel at holde helt rigtigt på en pensel.Hun ville hurtigt noget andet og meget mere. Efter nogle år som hjemmegående husmor, begyndte hun at male, og hun har selv senere forklaret, at det "aldrig var realis­tiske motiver", men i stedet hentet fra fantasien. Ikke desto mindre tager hun ofte udgangs­punkt i det nære, i hverdagen og i menne­sker hun møder på sin vej. Det kan være et menneske, hun netop har set på gaden, og som bliver hovedperson i kunstnerens næste billede, eller det kan være motiver fra land og by, hvor menne­sker færdes, kommer cyklende, taler sam­men eller sidder på en bænk. "... den fine og ægte naivisme, som stråler ud af hendes billeder". En kendt kritiker har kaldt hende for "troskyldighedens talent", hvilket er et andet ord for den fine og ægte naivisme, som stråler ud af hendes billeder. Hun maler altid glade billeder i rene klare farver, hvor det idylliske er det fremher­skende, og der er altid et glimt i øjet i hendes beskrivelser. Hun holder tydeligvis af de mennesker hun portræterer.

Trained as a painter Helen Nagel wanted something else and more. After some years as housewife, she startet painting, and explained "never realistic motives", but ideas come from her imagination. Nevertheless, she based on everyday people meeting along her way. It may be a man on the street becoming a protagonist for her next picture. Like motives from the country or city where people come and go, biking, talking or sitting on a bench. ". A known critic has called her "the big talent", which is another word for the fine and genuine naivety, which gets out from her paintings. Happy pictures in pure bright colors, idyllic is always prevalent with a twinkle in her eyes. She holds obviously of the people she portrays in her works.


Smukt som uskyld
danske naivister af Ole Lindboe 2003. Naivister i Danmark – Ole Lindboe 2013mailto:helennagel@gmail.com


https://vimeo.com/72280022EXHIBITIONS
http://www.lillegallerifredericia.dk

www.gallerinaif.dk
 
 
update februar 2017 


helennagel@gmail.com