Startpagina


 
 
   Helend leren is leren leven

 
Uitgangspunten zijn de Pedagogische Aanwijzingen van Rudolf Steiner, opgebouwd vanuit een geesteswetenschappelijke mens- en wereldbeschouwing.
 
Deze website is ontstaan vanuit een vraag van de medewerkers in een heilpedagogisch kinderdagverblijf. Het ondersteunt de  interne begeleiding vanuit de Antroposofische visie, voor kinderen met een zware ontwikkelingsachterstand. De website biedt hoofdzakelijk kennismaking met de achtergronden van onderwijs aan deze kinderen en praktische toepassingsmogelijkheden van het aanbod van onderwijs.
 
Praktisch - zie link naar praktische deel in zijbalk  

Praktische toepassingen binnen het kader van therapeutische en ontwikkelingsgerichte activiteiten
 
Kunstzinnige activiteiten - Schilder opdrachten, Tekenactiviteiten, Vormtekeningen en ander activiteiten voor Therapeutisch en Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
 
Kringactiviteiten en ontwikkelingsgerichte oefeningen.

 
Verhalen

 https://sites.google.com/site/helendlerenverhalen/


Vertelstof aan de hand van de V.S. leerplan, aangepast voor  in hun ontwikkeling gestremde kinderen.
 
WAT WORDT BEDOELD MET THERAPEUTISCH ONDERWIJS?
Het is van groot belang om helder te zijn:  met therapeutisch onderwijs wordt niet de overdracht van schoolse kennis of schoolse vaardigheden in het gebruikelijke zin bedoeld. Het gaat hier om een proces waarbij aan het zielengeestenwezen van het kind een helpende hand gereikt wordt, om zijn of haar fysiek-etherische lichamelijkheid op een zo harmonisch mogelijke wijze langzaamaan steeds beter te bewonen en te leren gebruiken.
 
Er zijn algemeen geldende ontwikkelingswetten voor ieder opgroeiend kind - ook als het met ontwikkelingsachterstanden kampt.
Voor ieder individuele kind is de ontwikkelingsweg uniek.

Archief Vrije Opvoedkunst

Interessante en leerzame artikelen over de Vrije School in de verzameling van V.O.K. tijdschriften:Veel informatie over de Vrije school achtergronden en leerplan is te vinden op:Helend leren is leren leven  
 
 
 
MEER:
 
 
 
Subpagina''s (1): Inhoud