Home

Welkom op de website van de katholieke parochie Heilig Kruis. 
 
U vindt op deze website informatie over onze nieuwe parochie en over de vieringen en activiteiten in onze 5 kerkgebouwen, kapel en elders binnen de parochie.  
 
Al uw suggesties, tips, op- en aanmerkingen kunt  u doorgeven aan onze website-beheerder (zie Contact). Vrede en alle goeds!

Belangrijke mededeling betreft pastorale team

Ter bezinning:

Men kan een lening in goud terugbetalen, maar men sterft met een eeuwig schuld aan hen die goed zijn.