HL. HANDLINGAR

Dåp, sjukesalving, husvelsigning m.m.


Ta kontakt med far Christofóros for å avtala dåp, sjukesalving, Slava, osv.
e-post: chmschuff(a)gmail.com  tlf. 38 62 11 68 mob: 936 06 154 I Hellas: +(30) 6946 31 7003

Presten tek ikkje betalt for sjølve handlingane eller mysteria og det er heller ingen kostnader ved bruk av kapellet i samanheng med eit mysterium! Samstundes lyt alle andre kostnader (leige av andre private lokalar, reise, o.l.) dekkjast av vedkomande familie (dei som tingar handlinga).

Andre eventuelle gåver til presten er fullstendige friviljuge bidrag til prestens livsunderhald og kan gjevast direkte til kyrkjelyden.