GUDSTJENESTER

Til vanleg vil det meste foregå på Greipstad (sjå vegoppteikning under), elles i Bryggekapellet på Fiskebrygga i Kristiansand sentrum (sjå vegoppteikning under).

SUNDAGS- og HØGTIDSGUDSTJENESTER
Vi feirer jevnlige, men ikke ukentige gudstjenester. Følg oss gjerne på facebook for å få oppdateringer: https://www.facebook.com/sthermanretreat/

Søndag 14. mai kl. 10.00 - liturgi i Hl. Herman kapell på Greipstad
 

Gudstenestene er opne for alle, men det er berre Ortodokse som kan ta del i Mysteria. Gudstjenester vil til vanleg feirast i kyrkja vår som ligg på Greipstad i Songdalen (ca.15 min. frå Kr.sand sentrum). Elles vil Den Guddommelege Liturgien iblant feirast i "Bryggekapellet" (på Fiskebrygga i Kr.sand sentrum). Sjå karta under!


For andre heilage handlingar (dåp, sjukesalving, vigsel, gravferd, osv.), NÆRARE OPPLYSINGAR HER
ta kontakt med presten, far Christofóros på xschuff@gmail.com tlf. 38 62 11 68 mob. 936 06 154 I Hellas: + (30) 6946 31 7003
 
VEGOPPTEIKNING til Greipstad (Hl. Herman kapell)
MED BIL: Tronstadvegen 6 på Greipstad i Songdalen (like ved Greipstad kyrkje og 700 m frå Nodeland sentrum). Fra E39, køyr til Nodeland sentrum og ta til venstre i rundkøyringa. Kapellet ligg i det andre huset i fyrste innkøyring til høgre etter brua. Parkér ved hus nummer 6 (ikkje på parkeringsplassen til Greipstad kyrkja).
 
 
KØYR SAMAN til kyrkja! Meld deg som "samkøyrar" (dersom du har bil) eller "skysstakar" :o) (dersom du treng skyss!) Då vil me freista å organisera samkøyring!
 
BUSS: Det går diverre ingen bussar sundag formiddag - på kvardagar (og laurdag) går det derimot buss heile dagen: #43, 45, 46 frå rutebilstasjonen, frå avgangsstad nr. 3.
 
TOG: frå Kr.sand (enkelbillett kr. 41)
         mandag til fredag: kl. 03.45; 05.05; 09.09; 12.03; 14.08; 16.15; 19.13; 21.15
         laurdag: kl. 03.45; 09.09; 12.03; 16.15; 19.13
         sundag: kl. 09.09; 12.03; 14.08; 16.15; 19.13; 21.15
                                 frå Nodeland (mot Kr.sand)
                                 mandag til fredag: kl. 01.45; 07.32; 09.36; 11.35; 13.23; 15.37; 18.35; 20.38; 22.19
                                 laurdag: kl. 01.46; 09.36; 11.35; 13.23; 18.35
                                 sundag: kl. 09.36; 11.35; 13.23; 15.37; 18.35; 20.38
 
VEGOPPTEIKNING til Bryggekapellet
Bryggekapellet ligg på Fiskebrygga i Kristiansand sentrum. Fiskebrygga ligg attmed vegkrysset Vestre Strandgata / Østre Strandgata og Gravane er ei forlenging av Østre Strandgata. Sjå etter skilt til "Kirkens bymisjon" som ligg i det andre, gule bygget på venstre sida. Adressa er: Gravane 6. Inngang er frå sydsida. Det finnes parkeringsplasser ved Fiskebrygga.