ØKOLOGI

Økologi? Hvordan angår dette vår tro?
Den Ortodokse forståelsen av skapelsen og skaperverket går mye lengre enn kun å se på skapelsesberetningen, men tar også for seg Inkarnasjonen og dens betydning i frelseshistorie. Frelsen angår mer enn bare individet men angår hele verden, skaperverket og naturen.


ET TANKEKORS: muligheten og utfordringen

Det er meget viktig at det enkelte mennesket oppfatter at både det å leve enklere og mer miljøvennlig er ikke bare mulig men oppnåelig… særlig med tanken på velstandsnivået i Skandinavia i dag. Samtidig vil de valgene den enkelte tar se faktisk forskjellige ut; noen vil velge forbruk av strøm som satsingsområdet, andre innkjøp av økologisk mat, andre valg av framkomstmidler og noen vil satse på flere eller alle av disse områdene. Fra et teologisk perspektiv er det samtidig viktig at den enkelte ikke går rundt med pekefingeren for å understreke sin nestes feiltagelser; som det står i fastetidsbønnen: ”…gi at jeg ser mine egne feiltrinn og ikke dømmer broren min.”

Vi skal ta vare på skapelsen, utifra et teologisk så vel som fra et pragmatisk perspektiv. Og alle har den gylne mulighet til å gjøre i det minste noe. Godt mot!