Hl. Herman av Alaska menighet
Kristiansand, Noreg

"Kom inn i Kirka; her er et sted for legedom og ikke en domstol!" Hl. Johannes Chrysóstomos

Kommende søndags- og høytidsgudstjenester
(se veibeskrivelse):
                                                                                    

UPDATE (July 2017):
St. Herman of Alaska Orthodox Church is in the process of being disbanded following the defrockment of the former Rev. Fr. Christoforos Schuff due to his views on gender, sexuality and the Divine, which is LOVE herself, himself "and all in between and yet a mystery".
May the Divine enlighten our hearts and minds!

VELKOMMEN!
Velkomen til heimesida for Hl. Herman av Alaska kyrkjelyd! Om du er Ortodoks eller berre nysgjerrig so er nett du velkomen til å koma på våre gudstenester! Kyrkja vår ligg i Tronstadvegen 6, på Greipstad i Songdalen (15 min. frå Kr.sand). Vår alterfest er 15. november (28. nov. juliansk kalendar), dagen åt innsovinga til Hl. Herman av Alaska.

Hl. Herman av Alaska: eit førebilete i tru og handling

Hl. Herman var ein misjonær frå Valaam-klosteret i Karelia som dro om Sibir til Alaska i 1794. Medan russiske handelsmenn der ville utnytja urfolket, kjempa Hl. Herman deira sak både lokalt og overfor dei russiske myndigheitene og vann fram. Han lærte deira eiga språk, og i samarbeid med den framtidige patriarken av Moskva, Hl. Innosents, lærte han dei å skriva deira eiga språk jamsides med russisk. Mange aleutar frå Alaska fekk høve til å ta utdanning ved universiteta i Russland, m.a. i St. Petersburg. Dette var elles nesten uhøyrt i dåtidens misjonsverksemd i Vesten, der urfolket oftast vart sett på som undermenneske som kunne kjøpast og seljast som dyr. Hl. Herman var eit førebilete i både tru og handling!

VIL DU HJELPA FOLK SOM TIGGER HER OG NÅ?

Mange av våre medmenneske som tigg i Kristiansandsområdet ville mykje heller hatt småjobbar! Treng huset ditt eit strøk maling? Litt hjelp i hagen? Reingjering?

Vi ynskjer å formidla seriøse jobbar for desse til ein rettferdig pris.


Sjå: www.menneskeriarbeid.no for fleire opplysningar!


                     


MEDLEMSKAP?
Dersom du er interessert i å bli medlem hjå oss (noko som óg kan hjelpa oss til å skaffa økonomisk støtte) kan du lasta ned og fylla ut "INNMELDINGSSKJEMA" HER! Dersom du allereie er medlem i ein annen Ortodoks kyrkjelyd i Noreg må du med godt samvit forbli medlem der!

Følg menigheten på FB

Organisasjonsnummer: 993 508 608
Bankkonto: 3000 23 12022
 
FINN ei Ortodoks kyrkje!
Overview av all Orthodox
congregations
in Norway