Hl. Herman av Alaska menighet
Kristiansand, Noreg

"Kom inn i Kirka; her er et sted for legedom og ikke en domstol!" Hl. Johannes Chrysóstomos

Neste Guddommelige Liturgier (se veibeskrivelse):

15. mars, kl. 10 - NB! på Greipstad
22. mars - ingen liturgi på Greipstad, liturgi på Gran, Hadeland
29. mars - ingen liturgi på Greipstad pga. bispeliturgi i Oslo
5. april, kl. 10.30, Palmesøndag - i Bryggekapellet (menighetens årsmøte etterpå)

PÅSKEGUDSTJENESTENE
                                                            Morgen                                       Kveld
        STORE MANDAG 6. april:            kl. 08.00 v/skogskapellet            -
        STORE TIRSDAG 7. april:            kl. 08.00 v/skogskapellet            -
        STORE ONSDAG 8. april:            kl. 08.00 v/skogskapellet            -
        STORE TORSDAG 9. april:         kl. 07.00 Basilios-liturgien           kl. 17, De 12 Evangeliene
                                                                            på Greipstad                    på Greipstad
        STORE FREDAG 10. april:           kl. 07.00 på Greipstad                kl. 17, Nedtakelse fra Korset
        STORE LØRDAG 11. april:           kl. 09.00 Basilios-liturgien          kl. 22, Oppstandelsesmatutin og -liturgi
                                                                            på Greipstad                    på Greipstad 

KRISTUS ER OPPSTANDEN! Христос Воскресе! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
    
   
        
        PÅSKESØNDAG 12. april:            kl. 13, Kjærlighetsvesper med påfølgende festmåltid!
                                                                            (vi griller lammekjøtt på spyd, ta gjerne med en
                                                                             tradisjonell rett, drikke, rødvin, osv. til å dele)


VELKOMMEN!
Velkomen til heimesida for Hl. Herman av Alaska kyrkjelyd! Om du er Ortodoks eller berre nysgjerrig so er nett du velkomen til å koma på våre gudstenester! Kyrkja vår ligg i Tronstadvegen 6, på Greipstad i Songdalen (15 min. frå Kr.sand). Vår alterfest er 15. november (28. nov. juliansk kalendar), dagen åt innsovinga til Hl. Herman av Alaska.

Hl. Herman av Alaska: eit førebilete i tru og handling

Hl. Herman var ein misjonær frå Valaam-klosteret i Karelia som dro om Sibir til Alaska i 1794. Medan russiske handelsmenn der ville utnytja urfolket, kjempa Hl. Herman deira sak både lokalt og overfor dei russiske myndigheitene og vann fram. Han lærte deira eiga språk, og i samarbeid med den framtidige patriarken av Moskva, Hl. Innosents, lærte han dei å skriva deira eiga språk jamsides med russisk. Mange aleutar frå Alaska fekk høve til å ta utdanning ved universiteta i Russland, m.a. i St. Petersburg. Dette var elles nesten uhøyrt i dåtidens misjonsverksemd i Vesten, der urfolket oftast vart sett på som undermenneske som kunne kjøpast og seljast som dyr. Hl. Herman var eit førebilete i både tru og handling!

VIL DU HJELPA FOLK SOM TIGGER HER OG NÅ?

Mange av våre medmenneske som tigg i Kristiansandsområdet ville mykje heller hatt småjobbar! Treng huset ditt eit strøk maling? Litt hjelp i hagen? Reingjering?

Vi ynskjer å formidla seriøse jobbar for desse til ein rettferdig pris.


Sjå: www.menneskeriarbeid.no for fleire opplysningar!


                     


MEDLEMSKAP?
Dersom du er interessert i å bli medlem hjå oss (noko som óg kan hjelpa oss til å skaffa økonomisk støtte) kan du lasta ned og fylla ut "INNMELDINGSSKJEMA" HER! Dersom du allereie er medlem i ein annen Ortodoks kyrkjelyd i Noreg må du med godt samvit forbli medlem der!

Følg menigheten på FB

Organisasjonsnummer: 993 508 608
Bankkonto: 3000 23 12022
 
FINN ei Ortodoks kyrkje!
Overview av all Orthodox
congregations
in Norway