Meer informatie

Wat is er aan de hand?
Op 10 april 2012 nam de Gemeente Lochem een ontwerpbesluit met betrekking tot een aanvraag door Karting Eefde voor verruiming van de huidige vergunning. De gemeente maakte dit als volgt bekend in de Berkelbode van 18 april 2012:

Bekendmaking in Berkelbode 18-04-2012
Een aantal buurtbewoners heeft de stukken ingezien; kort samengevat betreft de aanvraag tot verruiming van de huidige vergunning de volgende punten:

1. Het toegestane geluidsniveau wordt verhoogd met 5 tot 10 dB voor zowel de dag als de avond. De reden hiervoor is recentelijk ontdekt is dat de luidste karts die in de vigerende vergunning (2009) zijn opgenomen, meer geluid produceren dan is toegestaan. Om alle karts op de kartbaan toe te staan, zal bij goedkeuring van de aanvraag tot verruiming van de vergunning het geluidsniveau dusdanig verhoogd worden dat ook de luidste karts, die nu nog geweerd worden, binnen de normen van de vergunning vallen.

2. In plaats van het woord 'wedstrijdweekend' zal in de aangepaste vergunning gesproken worden van 'wedstrijddag' of 'wedstrijddagen'. De reden hiervoor zou kunnen zijn dat er per jaar meer dagen (365) dan weekenden (52) zijn. Dat geeft de kartbaan ruimte om meer wedstrijden te organiseren.

Veel buurtbewoners zijn van mening dat de Gorsselse Heide al meer dan genoeg te lijden heeft onder geluids- en luchtverontreinigingsoverlast. De flora en fauna in dit gebied was er ruim vóórdat de kartbaan zich daar vestigde en wordt door natuurdeskundigen betitelt als een uniek 'natte heide' gebied.

Als buurtbewoners willen we als één blok achter alles wat op en rond de Gorsselse Heide groeit en bloeit gaan staan. De planten, insecten, vogels, bomen, reeën, ... allemaal verdienen ze het dat we voor hen opkomen.

Dit is een belangrijk moment om aan de gemeente Lochem en indirect ook aan de provincie Gelderland duidelijk te maken dat het genoeg is, dat Karting Eefde niet méér ruimte mag krijgen om in een natuurgebied voor nóg meer overlast te zorgen.

Wat kunt u doen?
Iedereen die de Gorsselse Heide een warm hart toedraagt, kan in procedurele zin het volgende doen: een zienswijze indienen. Deze richten we aan de gemeente Lochem die alle ingediende zienswijzen in het college van B&W zal bespreken. Als u ook een zienswijze wil indienen, ga dan naar de pagina Bestanden en documenten. Hier vindt u een aantal voorbeelden van zienswijzen die u naar eigen inzicht kunt wijzigen of in zijn geheel overnemen en ondertekenen. 

Stuur uw zienswijze vóór 30 mei 2012 aan:
Burgemeester en Wethouders van Lochem
Markt 3
7241 AA Lochem

Wat kunt u nog meer doen?
In eerste instantie richten we ons op de te volgen procedure naar aanleiding van bovenstaande bekendmaking. We hebben 6 weken de tijd om via een zienswijze te reageren op het ontwerpbesluit van de gemeente Lochem. Als u geïnformeerd wil blijven van de ontwikkelingen in deze procedure en als u ook na de afwikkeling van deze procedure betrokken wil blijven bij onze activiteiten ten aanzien van bescherming van de Gorsselse Heide als natuurgebied, kunt u een e-mail sturen aan gorsselseheiderust@gmail.com. We houden u dan zo goed mogelijk op de hoogte.

Hartelijk dank voor uw aandacht en steun voor de Gorsselse Heide!