תלמידים יקרים,


4/2/2018 עד 15/2/2018 פתיחת האתר לבחירת מגמות ע"י התלמידים.


כניסה להרשמה


1. אין בהרשמה אישור לקבלה למקצוע 


2. תלמידים שמעוניינים להירשם למקצוע והמערכת חוסמת אותם - ירשמו למקצוע חלופי ויעדכנו את המחנכת על רצונם


תלמידים חדשים ותלמידי חוץ יפנו ויירשמו במזכירות חטיבה עליונה, אצל נטע, בטלפון: 09-7613735.


בברכת הצלחה!