לתלמידים ולהורים שלום,


בחדר תחום זה נציג את מבנה הלימודים ואת תכניות הלימודים השונות במהלך הלימודים בחטיבה העליונה.


אתם מוזמנים לפנות ליעל יפת , מקשרת שכבה ט' ושלומית עצמון האחראית על המעבר מט' לי' מהחטיבה העליונה,  בכל שאלה בנושא המעבר לחטיבה העליונה.


אנו מאחלות לכם בחירה נבונה והצלחה מרבית במהלך הלימודים ובבחינות הבגרות.

 


                    יעל יפת                                                            קרן אדרי

                מקשרת שכבה ט'                                            מנהלת חטיבה עליונה