Johannes Heggland (1919-2008)


Diktaren og historikaren frå Sunnhordland 

Det sikre er ikkje runde myntar
med segl.
Det skire skal alltid bera
sitt eige teikn.

Det skire -
det er det frøet
som ikkje kan eiga vokster
utan alt anna døyr.

Frå mine gruvegangar
skal andre henta opp kvarts.
Fyrst skil dei slagget utor.
Kva vert det att?

Når mine hender er tome
og hjarta har gjort opp buet,
då gjev eg mynten frå meg.
Mynten av gull eller jarn?


(Frå "Vestlandsdiktarar", 1978) 


  (Foto med løyve frå bladet Tysnes)

Johannes Heggland har sidan debuten i 1941 markert seg som ein av dei fremste nynorskdiktarene i landet. Den omfattande produksjonen femnar om barnebøker, vaksenlitteratur, sogespel og ei ruvande lokalhistorisk innsats. Den inngåande kjennskapen til ymse historiske epokar speglar seg att i store delar av forfattarskapen.  

Denne nettstaden er eit samarbeid mellom Tysnes Sogelag og Tysnes folkebibliotek
Red. og innhald: Knut Rage

Sist oppdatert 05.12.08   Epost: tysbib@online.no


Biografi

Diktaren 

Historikaren 

Bibliografi

Johannes Heggland på nettet