Diktaren
 

Bøker for born og unge 

Skjønnlitteratur for vaksne 

Skodespel 

Omsette bøker

ATTENDE TIL HOVUDSIDA 

Grovt sagt kan ein dela Johannes Heggland sin forfattarskap inn i tre kategoriar: romanar for vaksne, barne- og ungdomsbøker og skodespel. 

"Eg tvilar sterkt på at nokon har skrive så mange skjønnlitterære bøker, men det finst somme som nærmar seg. Det har ikkje vore noko mål å skriva mange bøker. For meg verkar det som eg byrja i går. Det er ingen slitasje. Tvert om."

(Johannes Heggland  samtale med Ottar Fyllingsnes frå Dag og Tid, 1998)