Bibliografi
 

ATTENDE TIL HOVUDSIDA

Folk under fjell - roman (1941)
Den vegville ætt - roman (1943)
Guds åkerland - roman (1943)
Ein mann åtte ein vingard - roman (1945)
Manns blod - roman (1946)
Eit anna land - roman (1948)
Menneskebrunnen - roman (1949)
Den dyre lov - roman (1950)
Gard - roman (1951)
Du er den fyrste - novellesamling (1952)
Kvinnfolkgarden - roman (1955)
Dagen før domedag - roman (1961)
Folket i dei kvite båtane - barnebok (1962)
Bronsesverdet - barnebok (1963)
Tysnes sparebank : 1863-1963 - lokalhistorie (1963)
Skutelsveinen - barnebok (1964)
Tysnes : Det gamle Njardarlog. 1. Fram til om lag 1800 - lokalhistorie (1964)
Den heilage øya - barnebok (1965)
Syskenlaget - barnebok (1966)
Vegen til den turre kjelda - roman (1966)
Bremnes sparebank : 1866-1966 - lokalhistorie (1966)
Fregattar i fjorden - barnebok (1967)
Ferda mot sør - barnebok (1968)
- dei spela gullterning - novellesamling (1968)
Gabriel - roman (1969)
I kongens klede - barnebok (1969)
Sølvdenaren - barnebok (1970)
Den forfylgde - barnebok (1970)
Munkestrien - barnebok (1971)
Rusdøler - roman (1971)
Selja frå Salmeli - barnebok (1972)
Ferda til Bjørgvin - barnebok (1973)
Den kvite guden - barnebok (1973)
Fjaler sparebank : 1873-1973 - lokalhistorie (1973)
På vidvanke - barnebok (1974)
Sira Dagbjørn - barnebok (1975)
Tysnes : Det gamle Njardarlog. 2. 1800-1970 - lokalhistorie (1975)
Til framande strender - barnebok (1976)
Det pantsette landet - barnebok (1977)
Høgmessesundagen - roman (1977)
Brevet til Kongen - barnebok (1978)
Jøkul-sonen - barnebok (1979)
Synder - roman (1980)
Brødet frå havet - Ana Gyria - roman (1981)
Brødet fra havet - Born av støv - roman (1982)
Brødet fra havet - Svartesjøen - roman (1983)
Brødet fra havet - Ljosken frå paradis - roman (1984)
Seglet og vinden - Syllfest - roman (1985)
Seglet og vinden - I syndefallets tegn - roman (1986)
Seglet og vinden - Gullkalven - roman (1987)
Rømlingen - barnebok (1988)
Meisterens søner - roman (1988)
Guds husfolk - roman (1989)
Karjana - roman (1990)
Lyhamar - roman (1991)
Det stutte livet - roman (1992)
Retten til meg - barnebok (1993)
Jordparadiset. Kunnskapstreet - roman (1994)
Jordparadiset. Vårherres nedfallsfrukt - roman (1995)
Sjå kor dei elskar kvarandre - roman (1997)
Den unge kongen - barnebok (1999)
Det saltlause saltet - roman (1999)
Tusen vårar I. Sigrid Jonsdotter - roman (2001)
Tusen vårar II. Himmelstigen - roman (2002)
Tusen vårar IIl. Gud skifter andlet - roman (2003)
Det forunderlege - ungdomsbok (2003)
Tusen vårar IV. Ingibjørg - roman (2004)
Tusen vårar V. Oppkoma - roman (2006)
Tysnesmålet - sakprosa (2007)
Tusen vårar VI. Vårherres urtegard - roman (2008)

Drama

Det store valet 1953
Herborg 1975
Kongsgildet på Ogvaldsnes 1981
Mostraspelet: Kristkongane på Moster 1984
Amerikafeber 1986
Vetespelet 1994
Giskespelet: Arnungane på Giske og Olav Haraldsson 1995
Håkonarvarde: Håkon Adelsteinfostre og Kongen med gullhjelmen 1997
Spel om Magnus Erlingsson 1999
Zetlitzspelet 2000