Links‎ > ‎

Nieuws

Uitbreiding bij Massagepraktijk HEELZAAM: extra praktijkruimte

Geplaatst 9 jul. 2015 14:27 door Marike Dijkstra   [ 10 jul. 2015 14:41 bijgewerkt ]

Per 1 juli heeft Massagepraktijk HEELZAAM er een heel nieuw werkgebied bij. Namelijk de omgeving Schagen.
Hiervoor is er een nieuw praktijk adres bij gekomen in Warmenhuizen.
Een mooie ruimte in een rustige omgeving om weer veel mensen te helpen bij ontspanning, zelfonderzoek en bewustwordingsprocessen.

                

Ken je mensen in deze omgeving die je wilt laten kennismaken met HEELZAAM?
De eerste 3 maanden is een kennismakingsmassage in Warmenhuizen: 40 euro!!
(Graag bij de afspraak vermelden dat je van deze korting gebruik wilt maken)

Fysiologische en psychologische effecten van massage*

Geplaatst 25 okt. 2014 12:05 door Marike Dijkstra   [ 26 okt. 2014 00:55 bijgewerkt ]

Dit keer een artikel met wat meer wetenschappelijke termen, maar helemaal gericht op wat wetenschappelijk gezien de effecten van massage zijn.

Massage stimuleert het vrijkomen van oxytocine in het lichaam en gebleken is, dat meerdere opeenvolgende
massagebehandelingen een langduriger positief effect hebben, dat dagen tot zelfs weken kan aanhouden.

De stressreactie van het lichaam is het vrijkomen van adrenaline, noradrenaline en cortisol. Nuttig en normaal gesproken weer geneutraliseerd nadat we de

stressfactor het hoofd geboden hebben. Bij stress neemt de hartslag toe, gaat de bloeddruk omhoog en spannen spieren aan. Langdurige stress is niet goed voor de gezondheid en levert

lichamelijke klachten als hoofdpijn en pijnlijke spieren op. Massage ontspant niet alleen de spieren maar ook de geest en lijkt een goede therapie om stress te beteugelen. Maar wat is

het fysiologische en psychologische effect ervan in het lichaam?

Chronische stress heeft pathologische gevolgen en kan resulteren in fysiologisch of psychologisch disfunctioneren.

Gevolgen van chronische stress kunnen onder andere een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, schildklierproblemen, diabetes en depressie zijn.

De belangrijkste doodsoorzaken in de westerse wereld, hart- en vaatziekten, kanker en longziekten, worden aan stress gerelateerd.

Om die reden zijn therapieën die de schadelijke gevolgen van stress kunnen verminderen en voorzien in een goede manier om er mee om te gaan

 essentieel voor een gezond bestaan. 


Bij het Touch Research lnstitute in Miami doet Tiffany Field met haar team sinds 1992 continu onderzoek naar de effecten van massagetherapie.

Belangrijke effecten die door hen zijn waargenomen zijn een aÍname van een drietal factoren: spanning, depressie en stresshormonen.


In een aanta studies wordt ook een stijging van de neurotransmitters serotonine en dopamine na massage gerapporteerd. Serotonine heeft invloed op de

stemming en het zelfvertrouwen; dopamine speelt een belangrijke rol bij het ervaren van genot, blijdschap en welzijn. Onderzoeken

waarin hartritme en bloeddruk zijn gemeten, laten zien dat massage beide mogelijk laat dalen. Diverse studies rapporteren

een verlaging van de bloeddruk na een enkele massagebehandeling,

Ondanks de populariteit en hoge mate van acceptatie van massage, is er helaas nog weinig kwalitatief goed uitgevoerd onderzoek

naar de effecten ervan voorhanden. De conclusies van diverse meta-analyses zijn dat door massage, gemeten waarden voor pijn,

stress, depressie, spanning en cortisol, kunnen verlagen en ook kunnen er verbeteringen in het immuunsysteem optreden.'... een afname van een drietal factoren: spanning, depressie en stresshormonen'


Befaamd stressonderzoeker Robert Sapolsky drukt het wel heel plastisch uit als hij zegt dat we door blootstelling aan chronische

stress onze cellen continu in corrosieve hormonen marineren. Gevolg hiervan is een voortdurende schade aan de lichaamscellen.

Het stresshormoon cortisol is daarin de grootste boosdoener. Het hormoon zorgt ervoor dat energie wordt vrijgemaakt en naar de spieren

gebracht om de stressfactor het hoofd te kunnen bieden. Het hart gaat sneller en krachtiger kloppen, zodat de spieren beter

doorbloed kunnen worden. De ademhaling wordt sneller om meer zuurstof in het bloed te krijgen. Tegelijkertijd wordt de

bloedtoevoer naar het spijsverteringskanaal en de stofwisseling in bepaalde delen van het lichaam op een laag pitje gezet, zodat

de beschikbare energie zoveel mogelijk door de spieren gebruikt kan worden. Zo maakt het lichaam zich klaar om voor korte tijd

optimaal te kunnen presteren. Maar een chronisch verhoogde hartslag en bloeddruk is schadelijk voor hart en bloedvaten. Bovendien

heeft het immuunsysteem behoorlijk te leiden onder een chronische stressreactie, zoals Suzanne Segerstrom en

Gregory Miller laten zien in hun meta-analyse van meer dan driehonderd studies over stress en het immuunstelsel. Uit hun onderzoek

komt zeer duidelijk naar voren dat acute stress een versterking van het immuunsysteem tot gevolg heeft, maar dat

chronische stress tot een algemene onderdrukking van het gehele immuunstelsel leidt. Het logische gevolg is dat we kwetsbaarder

voor ziektes worden.


'... bijna voortdurend het fysiologische systeem activeren...'


Waar cortisol het stresshormoon is, vinden we aan de andere kant van de weegschaal oxytocine, het hormoon van onthaasting,

genezing en verbondenheid. Lang werd het belang van dit hormoon gekoppeld aan de bevalling en de toeschietreflex voor moedermelk.

Inmiddels is duidelijk dat het hormoon zowel bij mannen als vrouwen voorkomt en vrijkomt bij prettig huidcontact, massage, nabijheid, seks en intimiteit.

De effecten van oxytocine in het lichaam zijn precies tegenovergesteld aan de effecten van cortisol. Zo stimuleert oxytocine het

immuunsysteem en brengt anti-stresseffecten teweeg als verlaging van bloeddruk, hartslag en van circulerend cortisol. De doorbloeding

van de spieren wordt minder en die van huid en slijmvliezen neemt juist toe. Het verhoogt pijndrempels, heeft een

angstremmende werking en stimuleert positieve sociale interactie.

Bovendien stimuleert het groei en herstel, de eetlust kan toenemen en de spijsvertering wordt effectiever. De stressverlagende

effecten van oxytocine hebben veel functies, maar het uiteindelijke doel is om de noodzakelijke omstandigheden te creëren voor groei en herstel.

Herhaalde blootstelling aan oxytocine zorgt ervoor dat genoemde eÍÍecten langdurig zijn. Oxytocine komt vrij bij verschillende typen van onschadelijke sensorische

stimulering, zoals aanraking en warmte. Ook voedselinname activeert het vrijkomen van oxytocine; je zou kunnen zeggen dat

voedsel een inwendige massage verzorgt. Waarschijnlijk komt het ook vrij bij andere vormen van sensorische stimulering, zoals

door geur, geluid of licht. Daarnaast kunnen puur psychologische mechanismen ervoor zorgen dat oxytocine wordt afgescheiden.

Dat betekent dat positieve interactie waar aanraking en psychologische ondersteuning bij komt kijken, dus met warmte en empathie,

gezondheidsstimulerend kan zijn. Het komt er feitelijk op neer dat we onze cellen dan een anti-corrosief bad geven met

beschermende hormonen.


Massage stimuleert dus het vrijkomen van oxytocine in het lichaam en gebleken is, dat meerdere opeenvolgende

massagebehandelingen een langduriger positief effect hebben, dat dagen tot zelfs weken kan aanhouden.


Volgens de benadering van Uvnäs-Moberg beperkt onze huidige manier van leven de spontane uitscheiding van natuurlijke oxytocine.

We raken tegenwoordig vaker ons touchscreen aan dan elkaar. We brengen minder tijd door met anderen en besteden meer tijd aan werk en andere activiteiten.

Zonder contact minder aanraking en zonder aanraking minder oxytocine. Sapolsky benoemde ons gepieker over werk en schulden als de grote chronische

stressveroorzaker. Beide benaderlngen zijn zonder enige twijfel van toepassing op de mensheid van vandaag de dag, maar misschien is een andere factor nog wel

belangrijker: die van zelfafwijzing.

Het al dan niet ervaren van stress heeft meestal te maken met hoe we in het leven staan en hoe we omgaan met de dingen.

Een van de belangrijkste vormen van ondermijnende stress produceren we in ons eigen hoofd.

De nimmer aflatende stemmetjes, de 'jamaars', de herhaling van negatieve gebeurtenissen in ons hoofd of de lat die vaak torenhoog gelegd wordt,

om je maar niet afgewezen te hoeven voelen. Het zijn er slechts enkele voorbeelden van. Goed beschouwd kun je stellen dat een mens gedurende zijn leven met name

en misschien zelfs wel voornamelijk, zichzelf in de weg zit. Gewoon authentiek jezelf zijn is moeilijk voor de meesten onder ons, er is altijd wat te vergelijken en te verbeteren of te veranderen.

Denken dat je niet voldoet is stressvol, met alle fysiologische reacties in het lichaam tot gevolg.


Nelson Mandela – inauguratierede:

” Onze diepste angst                                            
is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist
onze niet te meten kracht.Mandela licht Mandela: we zijn bestemd om te stralen
Niet de duisternis, maar het licht in ons
is dat we het meeste vrezen.
We vragen onszelf af:
Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend,
begaafd, geweldig te achten?
Maar waarom zou je dat niet zijn?
je bent een kind van God!
Je dient de wereld niet
door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid
als de mensen om je heen
hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.
We zijn bestemd om te stralen,
zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie Gods
die in ons is, te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen,
maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons licht laten schijnen,
schept dat voor de ander
de mogelijkheid hetzelfde te doen.
Als we van onze diepste angst
bevrijd zijn,
zal alleen al onze nabijheid
anderen bevrijden. “

Nelson Mandela

* Gebaseerd op een artikel van Els Smits in Het Vakblad voor de Natuurgeneeskundige


Colloïdaal zilver werkzaam tegen allerlei infecties

Geplaatst 13 okt. 2014 13:48 door Marike Dijkstra   [ 13 okt. 2014 13:48 bijgewerkt ]Resistentie tegen antibiotica is een grote bedreiging voor de gezondheid. Want antibiotica zijn een belangrijke hoeksteen van de gezondheidszorg. Door het frequent voorschrijven van antibiotica aan patiënten en door het veelvuldig gebruik ervan in de veeteelt en landbouw, is de werkzaamheid ervan minder en minder geworden. Weet u nog de uitzending van "Tros Radar" waarin het programma een indringend beeld liet zien over de ernstige gevolgen van resistentie van de MRSA bacterie tegen antibiotica? Gaan we nu terug naar primitieve tijden of zijn er nieuwe mogelijkheden? Colloïdaal zilver geeft hoop.
 
Colloïdaal zilver als natuurlijk werkzaam antibioticum helpt tegen: virussen, bacteriën, schimmels en parasieten, schrijft Dr. Farber In zijn boek "Micro Silver Bullet".
Hij beschrijft het volgende: “Onderzoek heeft uitgewezen dat colloïdaal zilver met succes is ingezet bij meer dan 650 ziektes, o.a. bij: Acne, rosacea, allerlei allergieën, voetschimmel, tuberculose, blaasontstekingen, parasieten in het bloed, bloedvergiftiging, steenpuisten, builenpest, brandwonden, Candida Albicans schimmelinfectie, gangreen, cholera, bindvliesontsteking, lepra, leukemie, wolfszweer, lymfeklierontsteking, cystitis, suikerziekte veroorzaakt door infectie, hoornvliesontsteking, ziekte van Lyme, Malaria, hersenvliesontsteking, Multiple Sclerose, zenuwzwakte, parasitaire infectie (in de mond en via schimmels). Longontsteking, borstvliesontsteking, prostaatklachten, pruritus ani, psoriasis, etterende oog ontsteking, neusslijmvliesontsteking, reuma, dauwworm, rode hond, ontstoken ogen, oren, mond en keel, sevorrhes, gordelroos, stafylokokken infectie, syfilis, schildklierklachten, amandelontsteking, vergiftiging, trachoma, loopgraafvoet, huidontstekingen, alle soorten virussen, wratten, kinkhoest, schimmelinfecties, virale maagzweren, aids”.
Paul Farber is een wetenschappelijk onderzoeker. Hij ging zelf colloïdaal zilver gebruiken toen de ziekte van Lyme hem bijna fataal werd. Van reguliere antibiotica had hij een Candida schimmel infectie opgelopen. Vervolgens heeft hij zichzelf genezen van de ziekte van Lyme alsmede van de Candida schimmel infectie door een intensieve kuur van colloïdaal zilverwater. 

Vandaag de dag worden er enorm veel medicijnen zoals antibiotica voorgeschreven en verstrekt. Zo worden er restanten van antibiotica, steroïden en antidepressiva in het oppervlakte- en drinkwater  gevonden. Op deze manier krijgt in principe iedereen deze stoffen ongemerkt een beetje binnen. Het grootste gedeelte van deze medicijnresten komt namelijk via de urine van mensen en dieren in het oppervlaktewater terecht en dit water wordt dan weer door waterleidingbedrijven gebruikt om drinkwater van te maken.
En door de kunstmest en moderne teelt van gewassen krijgen we onvoldoende sporen elementen in ons lichaam. Colloïdaal zilver kan hier van nut zijn. Het is een natuurlijk middel zonder akelige bijwerkingen en heeft geen vervuilend (lees schadelijk) effect op het milieu. Zilver is een sporen element en we hebben er een kleine hoeveelheid van nodig.

Is het een wondermiddel? Nee, wondermiddelen bestaan niet. Het is gewoon een natuurlijk, goed en effectief werkzaam middel. Het is een eeuwenoude remedie die sinds 1938 niet meer de status van geneesmiddel mag dragen. Het mag tegenwoordig alleen worden verkocht als voedingssupplement. Er mag nu wel gezegd worden dat zilver “antibacteriële” eigenschappen heeft, maar niet dat het bijvoorbeeld een bronchitis geneest.

Voor zover we nu weten berust de werking van colloïdaal zilver, op het onwerkzaam maken van een enzym dat betrokken is bij het zuurstof ademhalingsproces van schimmels en bacteriën.

5 waarschuwingssignalen van een magnesiumtekort *

Geplaatst 26 sep. 2014 07:23 door Marike Dijkstra   [ 26 sep. 2014 07:23 bijgewerkt ]
magnesium


Veel mensen begrijpen niet hoe groot het belang van magnesium is, zoals ze ook niet doorhebben dat hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld calcium of ijzer. Toch is een toereikend magnesiumgehalte van cruciaal belang voor de hersenen, hart- en spierfunctie en, naast silicium en vitamine D en K, voor gezonde botten. Magnesiumtekort komt vaker voor dan veel mensen denken. Hieronder worden 5 waarschuwingssignalen genoemd die op een tekort aan dit belangrijke mineraal kunnen wijzen.

1. Oorsuizingen of gehoorverlies
Tinnitus, een constante, hoge pieptoon in de oren is een veel voorkomend symptoom van magnesiumtekort, net als gehoorverlies. Er zijn een aantal onderzoeken gedaan naar de relatie tussen gezondheid van het gehoor en het gehalte aan magnesium. In één Chinese studie werd gevonden dat magnesium, als het in voldoende mate aanwezig is, de vorming van vrije radicalen, die tot gehoorverlies kunnen leiden, kan voorkomen. Uit een onderzoek aan de Mayokliniek bleek dat als patiënten met gehoorverlies met magnesium werden behandeld, het gehoor binnen drie maanden vaak kon worden hersteld.

2. Spierkrampen of tremoren
Magnesium is cruciaal voor een optimale spierfunctie. Zonder magnesium zou het lichaam constant stuiptrekkingen hebben, omdat dit het mineraal is dat de spieren in staat stelt zich te ontspannen. Daarom wordt een infuus met magnesiumoxide ter verlichting gebruikt bij barende vrouwen en het is ook daarom dat het in veel slaapbevorderende supplementen zit. Een gebrek aan voldoende magnesium kan daarom ook leiden tot tics in het gezicht, spierkrampen, spiertrekkingen of voetkrampen, terwijl je probeert te slapen.

3. Depressie
Meer dan een eeuw geleden was het verband tussen een laag magnesiumgehalte en depressie al bekend, toen dokters magnesium gebruikten om deze psychische stoornis te behandelen. Deze bevinding wordt ondersteund door de moderne wetenschap, met een studie bij een psychiatrisch ziekenhuis in Kroatië, waar gevonden werd dat veel patiënten die een zelfmoordpoging hadden gedaan een ernstig tekort aan dit belangrijke mineraal hadden. Een voordeel van magnesium ten opzichte van traditionele antidepressiva is het gebrek aan bijwerkingen die soms met deze medicijnen in verband worden gebracht.

4. Abnormale hartfunctie
Zoals hierboven al besproken, kan een laag magnesiumgehalte een effect hebben op de spieren door het hele lichaam, waaronder ook de hartspieren. Een tekort aan magnesium kan een aandoening teweeg brengen die bekend staat als hartritmestoornissen, waarbij het hart niet regelmatig slaat. Dit kan weer leiden tot een groter risico op complicaties zoals hartaanvallen en beroertes. Daarom behandelen bijvoorbeeld de doktoren van het Henry Low Hartcentrum in Connecticut hun patiënten met hartritmestoornissen met medicijnen die magnesium bevatten.

5. Nierstenen
Veel mensen denken dat nierstenen worden veroorzaakt door een teveel aan calcium, maar eigenlijk is het gebrek aan magnesium de boosdoener. Magnesium voorkomt de vorming van deze stenen door de binding van calcium aan oxalaat – de twee componenten waaruit nierstenen bestaan – te remmen. Nierstenen kunnen ontzettend pijnlijk zijn, dus is het goed om te weten dat zoiets eenvoudigs als magnesium supplementen ze kunnen voorkomen!

Als je één van deze symptomen hebt, is het een goed idee om naar een deskundige in de gezondheidszorg te gaan. Het is ook slim om een dieet te volgen met onder andere okra, zonnebloem- of pompoenzaden, amandelen, soja of zwarte bonen, cashewnoten en spinazie, want die bevatten allemaal natuurlijke bronnen van magnesium. (Natural News).
Een heel goede vorm om magnesium in te suppleren is een natuurlijke vorm gemengd met water. De Zechstein Ancient magnesium is een natuurproduct en bestaat uit zuiver magnesiumchloride uit de Zechstein zee. Als je hierin geïnteresseerd ben neem contact op met massagepraktijk HEELZAAM.

Als je meer wilt weten over magnesium, is dit boek zeker een aanrader:

magnesium de oplossing
* Artikel door Juglen Zwaan van www.ahealthylife.nl

De tien superfoods die je wél kunt betalen

Geplaatst 28 aug. 2014 03:38 door Marike Dijkstra   [ 28 aug. 2014 03:38 bijgewerkt ]

Artikel van Boele Ytsma van De Planteneter

door Boele Ytsma op 27 augustus 2014 om 06:44 over superfoods, superfood, nutrientdicht, vitaminen, mineralen, antioxidanten, flavonoiden, vezels en calorieën                       

                                                                            

Elke supermarkt heeft inmiddels een schap met ‘superfoods’: moerbeibessen, gojibessen, incabessen, chiazaden, hennepzaad, rauwe cacao, tarwegraspoeder, macapoeder… en het ene superfood zou nog gezonder voor je zijn dan het ander. Enkele maanden geleden waarschuwde het Voedingscentrum tegen de superfoods – het zou vooral een groot marketinginstrument zijn. En inderdaad: de bedragen die mensen bereid zijn te betalen voor dit wondervoedsel zijn enorm. Is gezondheid dan toch te koop?

Wondervoedsel?

Als je leest wat superfoods allemaal voor bijzondere eigenschappen hebben, zou je bijna gaan geloven dat je er niet zonder kunt. Ze beschermen en verbeteren je immuunsysteem, ze beschermen tegen ziekten, ze balanceren je hormonen, ze ontgiften en ontzuren je lichaam, ze hebben zelfs actieve antikanker-eigenschappen… Zeer indrukwekkend inderdaad. Daar wil je wel voor betalen!

Maar wat zijn superfoods eigenlijk?

Om dat te begrijpen moet je weten dat onze voeding zowel brandstof als bouwstof bevat. We hebben energie (brandstof) nodig voor de stofwisselingsprocessen in ons lichaam, voor de werking van onze hersenen en spieren en voor het herstel van onze organen. De energie die voedsel levert drukken we uit in calorieën. Vetten, eiwitten en koolhydraten leveren calorieën.

Nutriënten zijn onmisbaar

Toch is dat niet alles. We hebben ook bouwstoffen (of nutriënten) nodig voor het functioneren, het onderhoud en het herstel van ons lichaam. Absoluut onmisbaar. We hebben het dan over aminozuren (de bouwstoffen van eiwitten), onverzadigde vetzuren, vitaminen, mineralen, antioxidanten en fytochemicaliën. Het zijn vele duizenden stoffen, die nog niet eens allemaal in kaart zijn gebracht.

Gelukkig bevat het meeste voedsel allebei: het geef ons brandstof (calorieën) én het levert ons bouwstoffen. Maar de verschillen tussen het ene voedsel en het andere zijn wel groot. Wit brood en witte pasta bijvoorbeeld bevat heel veel brandstof, maar vrijwel geen bouwstoffen. Kortom: wél calorieën, maar geen nutriënten. Daarom noemen we dat ook wel ‘lege calorieën’ – calorieën zonder enige voedingswaarde.

Dit soort voedsel wil je het liefst vermijden omdat het je dik en ongezond maakt.

Supergoed of superduur?

Superfoods zijn het tegenovergestelde van lege calorieën. Superfoods bevatten namelijk juist veel bouwstoffen en relatief weinig brandstof. We noemen dat ‘nutriëntdicht’ voedsel. Deze nutriëntdichtheid verklaart ook hun grote effect op de gezondheid: ze geven het lichaam heel veel materiaal om optimaal te kunnen functioneren en herstellen. Superfoods zijn dus inderdaad super!

Maar nu de belangrijkste vraag: moet je dus al die superdure superfoods kopen om gezond te worden?

Het antwoord is geruststellend: nee, beslist niet! Inderdaad, chiazaad, hennepzaad en gojibessen zijn bijzonder nutriëntdicht – ze dragen terecht het predicaat ‘superfood’. Maar er is ook veel ‘gewoner’ voedsel dat eveneens heel veel bouwstoffen bevat en dus nutriëntdicht is. Boerenkool bijvoorbeeld! Ja, dat lees je goed: boerenkool is een superfood. Je hoeft dus niet per se te grijpen naar die superdure superfoods uit vreemde landen… superfoods zijn soms verrassend dichtbij en gewoon.

Tien eenvoudige superfoods

Ik geef je een lijstje van 10 superfoods die iedereen kan krijgen en die je misschien al wel gewoon in huis hebt.

1. Boerenkool, ik zei het al. Maar dat geldt eigenlijk voor alle koolsoorten (de familie van de kruisbloemigen). Ook spruitjes, rode kool, broccoli en paksoi zijn groenten met een enorm hoge nutriëntdichtheid. Veel mensen menen dat kool zelfs actieve antikanker-eigenschappen bezit. Trouwens, niet alleen het blad van de boerenkool, maar eigenlijk is élk eetbaar groen blad een superfood; boordevol mineralen, chlorofyl, antioxidanten en andere heilzame stoffen.

2. Knoflook - en ook hier mag de hele familie genoemd worden (de familie van lookachtigen): ui, prei, sjalotten en bieslook. Een absoluut superfood dat je zowel rauw als gekookt kunt eten. En wat belangrijker is: een superfood dat in elke supermarkt ligt, betaalbaar is en zelfs gewoon in je eigen tuin groeien wil.

3. Bessen in het algemeen en bosbessen in het bijzonder – superfoods uit bos en berm: frambozen, aardbeien, bramen, aalbessen, zwarte bessen, kruisbessen. Op dit moment kun je volop bramen plukken en ook deze diepzwarte bessen zitten boordevol antioxidanten en fytonutriënten – gratis en voor niets! Richard Béliveau roemt bessen om hun sterke kankerwerende eigenschappen.

4. Gember, de heerlijke pittige wortelknol die elk gerecht smaak kan geven. Niet duur, maar ontzettend gezond – een superfood pur sang. Het heeft een zeer gunstige werking op de spijsvertering en de darmwerking, maar ook bij het reinigen van je lichaam. En… het ligt gewoon bij je groenteboer in de winkel.

5. Lijnzaad is het zaad van vlas, een oud gewas dat al eeuwenlang in Nederland geteeld wordt. Van vlas wordt linnen gemaakt, een duurzame, diervriendelijke vorm van textiel die zich weer in een groeiende belangstelling mag verheugen. Lijnzaad is misschien wel de belangrijkste bron van alfa-linoleenzuur (ALA), een essentieel omega-3 vetzuur. Daarnaast is het bijzonder rijk in vezels en mineralen en dus een prachtige aanvulling op een gevarieerd plantaardig eetpatroon. Eén eetlepel daags van dit krachtige, maar zeer betaalbare superfood zal je goed doen.

6. Walnoten is de koning van de noten. Uit allerlei onderzoek blijkt dat het de sterkste anti-kankereigenschappen heeft en het best de gezondheid van hart- en vaten ondersteunt. Slechts een paar walnoten per dag maken groot verschil voor je gezondheid. Niet mis voor een eenvoudige noot die ook in ons land gewoon geteeld kan worden. Een walnootboom is een pronkstuk in je tuin.

7. Pepers geven je eten smaak en je lijf een boost. Bijzonder rijk aan vitamine C en vrijwel alle mineralen en goed tegen verkoudheden en spijsverteringsproblemen. Bovendien hebben pepers een pijnstillende werking. De felle rode kleur van pepers verraadt een grote hoeveelheid flavonoïden, stoffen die het immuunsysteem krachtig ondersteunen. Overigens geldt dat voor alle kleurrijke groenten.

8. (Wilde) kruiden zijn de medicijnen van de natuur. Peterselie bijvoorbeeld is ongelofelijk rijk aan ijzer, zuivert het bloed en houdt de aderwand elastisch. Je kunt het in je tuin, op je balkon of zelfs in je keukenraam verbouwen. Het ziet er zo ‘gewoon’ uit, maar het is een ongelofelijke bron van fytonutriënten. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor… de brandnetel – geen onkruid maar superfood.

9. Zeekraal kun je tegenwoordig gewoon kopen in de supermarkt, maar wie dicht bij de kust woont kan het zelf oogsten op buitendijks land langs de waddenkust of op de schorren in Zeeland. Net als zeewier bevat zeekraal álle mineralen die we nodig hebben, eenvoudig omdat zeewater alle mineralen bevat. Wie een ‘zee-groente’ op het menu zet, zal nooit mineraaltekorten oplopen.

10. Peulvruchten zoals bruine bonen, kapucijners, linzen, erwten en kikkererwten kunnen we ook gerust als superfood beschouwen. Rijk aan vitaminen, mineralen, vezels en resistent zetmeel, maar ook een zeer complete bron van essentiële aminozuren en dus eiwitten. Peulvruchten mogen dan niet zo exotisch zijn, ze behoren wel tot de meest nutriëntdichte soorten voedsel op de planeet.

Eet verstandig en gevarieerd!

Superfoods zijn dus veel gewoner dan je misschien dacht. Hoewel ik niks tegen chiazaden, macapoeder en gojibessen heb (ik gebruik het zelf ook zo nu en dan), hoef je voor een optimale gezondheid niet naar deze dure producten te grijpen. Kies elke dag voor voedsel dat zo rijk mogelijk aan nutriënten is – dát is de weg naar optimale vitaliteit en energie.

Belang van massage therapie

Geplaatst 7 jan. 2013 08:18 door Marike Dijkstra   [ 7 jan. 2013 08:19 bijgewerkt ]


Wetenschappelijk onderzoek toont het belang van klassieke massage therapie aan. Ziektekosten verzekeraars zouden op basis van dit wetenschappelijk onderzoek massagetherapie op moeten nemen in de basisziektekostenverzekering.

Een eeuwenoude therapie

In veel inleidende verhaaltjes op sites van masseurs of massage therapeuten lees je “masseren is een eeuwenoude therapie”. Het is een waarheid als een koe. In de oude Griekse stad Olympia bevond zich al een massage salon waar de uitgeputte gladiatoren gemasseerd werden en zo voorbereid werden op de volgende uitputtingsslag.
Waarom gebruikt deze branche deze zin vaak in hun intro? Het lijkt bijna een excuus; “Het is niet wetenschappelijk bewezen maar we doen het al heel lang hoor.” Dit hoeft niet meer.

Wetenschappelijk onderzoek naar belang massage therapie
Dr. Mark Rapaport en zijn onderzoekers van het Cedars-Sinai Medical Center in LA heeft wetenschappelijk bewezen dat door een klassieke massage de bloedsamenstelling verandert in positieve zin.
Van de proefpersonen werd vooraf en achteraf een bloedmonster genomen. Het aantal Lymfocyten, verantwoordelijk voor afweer en immuniteit, is aanzienlijk toegenomen. Tevens werd een afname in het bloed geconstateerd van het hormoon Cortisol, het bijnierschors hormoon dat bij stress wordt aanmaakt. Bovendien is een verlaging van het Antidiuretisch hormoon geconstateerd. Dit hormoon wordt verondersteld een rol te spelen bij agressief gedrag.

Opname in de basisziektekostenverzekering
Het zou dus in het belang zijn van ziektekostenverzekeraars meer aandacht aan deze vorm van therapie te geven in de vorm van een specifieke vergoeding voor het ontvangen van klassieke massage therapie. Waarbij vanzelfsprekend het beste resultaat verkregen wordt door een therapeut met een goed aangeschreven opleiding.

Huisartsen zouden spanningsklachten eerder moeten doorverwijzen naar massage therapeut.
Huisartsen zouden patiënten met spanningsklachten eerder doorverwijzen als hiervoor specifiek een vergoeding in de basisziektekostenverzekering voor zou bestaan.
Nu worden spanningsklachten pas bij lichamelijke klachten behandeld door een fysiotherapeut. Een massage therapeut kan de cliënt in een vroeger stadium duidelijk maken dat spanning zich aan het opbouwen is in het lichaam. Door deze bewustwording kan de cliënt eerder wijzigingen aan brengen in zijn/haar leef- en denkwijze.

Een minder agressieve wereld
We kunnen dus stellen dat het niet alleen lekker is een ontspanningsmassage te ondergaan, maar dat het ook preventief helpt tegen ziek worden en bij kan dragen aan een minder agressieve wereld.

Wat wil een mens nog meer….


1-6 of 6