Info til medlemmer

Her er der informationer som.

-Rengørring af klublokalet

-Leje af Klubben

Velkommen til klubben

-mm.

Rengøring af klubhuset omfatter :

Rengøring af gulve

Borde

Baren

Toilet

Oprydning udenfor

Målsætningen er, at klubhuset er pænt og rent til klubaftenerne.

Holdene på 4 personer skal sørge for at gøre rent i løbet af de 2 uger

de er sat på til at gøre rent.

Leje af Klubhus

LEJE af MC-Hedetrampernes, klubhus Klubhuset kan udlejes til medlemmer og deres fester. Ved at skrive sig på den store kalender i klubben, samt sende et billede af øverste udfyldte del af bagside Til hedetramperne@gmail.com

Det er som udgangspunkt, ikke muligt at leje klubben Tirsdage og Fredage [klub dage]. Hvis arrangementet ikke kan afholdes andre dage end ovenstående, kan dette godkendes af bestyrelsen. Imod at arrangementet er åbent for alle klubbens medlemmer. (vi vil i bestyrelsen bestræbe os på at afgøre det hurtigt efter at have modtaget ovenstående mail)

Leje af klubben er fastsat til 300kr døgnet + drikke varer. [se bagsiden] Regler: Bar personale: o Det er kun medlemmer af klubben der må stå bag baren. o Under 15 Gæster = min. 1 i baren. o Over 15 Gæster = min. 2 i baren. Max 40 gæster er tilladt i lokalet, pga. sanitære forhold. Ved leje er der kun tilladt adgang til klubben og arealet umiddelbart udenfor. Affald/mad, fjernes senest dagen efter festens afslutning. Klubben skal selvfølgelig afleveres i samme stand som den blev modtaget.

Mvh. Bestyrelsen Godkendt 2021

Velkommen som medlem af MC Hedetramperne

medlems information om foreningen.


Klubbens formål :

At fremme socialt samvær for voksne motorcyklister.

At bestræbe sig på at afholde fællesture samt udlandsture.

Vi er en meget fri klub, hvor der lægges vægt på at der skal køres motorcykel og hygges. Der hjælpes til hvor man kan, og har tid. Vi ved at det ikke er alle der har tid til alt, derfor står det frit for alle medlemmer at planlægge og deltage på ture når de kan.


Tur Aktiviteter:

Alle kan lave en tur, Tur info: tid og sted mm. og med afsender og telefon nr. nederst i beskeden sendes i en SMS til Formanden. Hvorpå den vil blive sendt rundt til alle medlemmer.


Festi-tur udvalget:

Står for mange af de faste arrangementer , fester samt træf mm. Disse vil typisk blive

slået op i klubbens google kalender: www.mchedetramperne.dk

Tilmeldingslister findes i klubben nær arrangementets afholdelsesdato.


Kalender:

Har du ligesom klubben en Gmail-konto/kalender kan du via PC tilføje hedetramperne@gmail.com under “Andre kalendere”. Du kan også skrive til hedetramperne@gmail.com om at oprette en deling med dig.

Herved kan du let og hurtig følge med i hvad som sker i klubregi. Kontakt evt. Svend eller Steen M.


Klubhuset:

Klubaften foregår om Tirsdagen fra kl. ca. 18.30

Fredagen fra kl. ca. 15.30.


Baren:

Kun fuldgyldige medlemmer må opholde sig i baren.

Medlemmer som opholder sig i baren er pligtig til at servicere bar-gæster.

Der må kun serveres til medlemmer.

Folk der arbejder i køkkenet er ikke barpersonale og må endelig ikke forstyrres i deres vigtige forehavende.

De som benytter klubhuset gør rent efter sig i og omkring bar og køkken.


Aflåsning af klubhuset :

Lys: Lyset slukkes rundt omkring i baren. Toiletdøren låses udefra,

Inden for hoveddøren slukkes lys i gang, over rygebord og sømblok.

Nøgler: Kan rekvireres ved kasseren. Nøglen er nummereret og er klubbens ejendom og skal afleveres ved udmelding. Disposition 50 kr. Tovholder: Kassereren.

Varme: Radiatorerne åbner kun til almindelig klubaften, husk at sige det til Svend hvis der skal varme på på andre dage.

Rengøringsliste til klubhuset: Barformanden udarbejder årligt en rengøringsliste.

Det opfordres til at man støvsuge og rengør klubhuset en gang i de perioder man er på listen.

T-shirts klubmærker mm: Tovholder: Svend.

Salget foregår fra baren og er som hovedregel kun til medlemmer.

Stofmærke 25 kr.

T-shirts 100 Kr.

Store klistermærker 10 kr. og 5 små 10 kr. PS. de små er ikke UV bestandige.Ledelse: Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Daglig ledelse: Formand, bestyrelse og div tovholdere / udvalg,

Bestyrelsen består af 5 personer, Se navnene på hjemmesiden.

Beslutninger i bestyrelse afgøres ved simpelt flertal. Der mailes et referat ud til medlemmerne efter hvert bestyrelsesmøde.

Generalforsamlingen og eller bestyrelsen udpeger ofte div. tovholdere og udvalg For eksempel: Barformand / Festi-tur udvalget.

Læs i øvrigt klubbens vedtægter.

Har du noget bestyrelsen skal tage sig af er det vigtig at en af os får det at vide.Formand: Lars Ørts Nielsen - lanmail63@gmail.com – 2535 3800


Kasserer: Steen Michael Pedersen – Smipe.htc@gmail.com - 2537 1847
Medlemsliste hænger på opslagstavlen. og kan evt. rekvireres pr mail ved kassereren.


www.mchedetramperne.dk hedetramperne@gmail.com


Thorupvej 22A 7451 Sunds konto nr.. 7670 - 0005665224


Rev 11-2017