Info til medlemmer

Her er der informationer som.

-Rengørrings Liste

-Leje af Klubben

Velkommen til klubben

-mm.

Rengøring af klubhuset omfatter :

Rengøring af gulve

Borde

Baren

Toilet

Oprydning udenfor

Målsætningen er, at klubhuset er pænt og rent til klubaftenerne.

Holdene på 4 personer skal sørge for at gøre rent i løbet af de 2 uger

de er sat på til at gøre rent.

Leje af Klubhus

Klub huset kan udlejes til medlemmer og deres fester.

Ved at skrive sig i den store kalender i klubben.

(Dog ikke Tirsdag og Fredag.)

Der er et fast udlejnings beløb 300kr. + drikkevarer.

· 1 stk. bar personale (medlem fra klubben, efter egen aftale) skal være tilstede

ved 15 gæster eller herunder. 2 stk. ved mere end 15 gæster,

· Max 40 gæster er tilladt i lokalet, pga. sanitære forhold.

· Ved leje er der kun tilladt adgang til klubben og arealet umiddelbart udenfor.

· Affald/mad fjernes efter festens afslutning eller senest dagen efter.

Klubben skal selvfølgelig afleveres i samme stand som den blev modtaget.

(Det er fremover ikke muligt at rydde baren og selv medbringe drikke varer.)

Yderlige Info ved Bar-chefen

Velkommen som medlem af MC Hedetramperne

Information om vores forening

Klubbens formål :

  1. At fremme socialt samvær for voksne motorcyklister.
  2. At bestræbe sig på at afholde fællesture samt udlandsture.

Vi er en meget fri klub, hvor der lægges vægt på at der skal køres motorcykel og hygges. Der hjælpes til hvor man kan, og har tid. Vi ved at det ikke er alle der har tid til alt, derfor står det frit for alle medlemmer at planlægge og deltage på ture når de kan.

Ledelse: Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Daglig ledelse: Bestyrelse Formænd og div tovholdere / udvalg,

Bestyrelsen består af 5 personer, Se navnene på hjemmesiden.

Beslutninger i bestyrelse afgøres ved simpelt flertal. Der mailes et referat ud til medlemmerne efter hvert bestyrelsesmøde.

Generalforsamlingen og eller bestyrelsen udpeger ofte div. tovholdere og udvalg For eksempel: Barformand / Festi-tur udvalget.

Læs i øvrigt klubbens vedtægter.

Har du noget bestyrelsen skal tage sig af er det vigtig at en af os får det at vide.

Tur Aktiviteter:

Alle kan lave en tur, Tur info: tid og sted mm. og med afsender og telefon nr. nederst i beskeden sendes i en SMS til Formanden. Hvorpå den vil blive sendt rundt til alle medlemmer.


Festi-tur udvalget:

Står for mange af de faste arrangementer , fester samt træf mm. Disse vil typisk blive

slået op i klubbens google kalender: www.mchedetramperne.dk

Tilmeldingslister findes i klubben nær arrangementets afholdelsesdato.


Kalender:

Har du ligesom klubben en Gmail-konto/kalender kan du via PC tilføje hedetramperne@gmail.com under “Andre kalendere”. Du kan også skrive til hedetramperne@gmail.com om at oprette en deling med dig.

Herved kan du let og hurtig følge med i hvad som sker i klubregi. Kontakt evt. Svend eller Steen M.


Klubhuset:

Klubaften foregår om Tirsdagen fra kl. 18.30-19.00

Fyraftensmøde om Fredagen fra kl. ca. 15.00.


Baren:

Kun fuldgyldige medlemmer må opholde sig i baren.

Medlemmer som opholder sig i baren er pligtig til at servicere bar-gæster.

Der må kun serveres til medlemmer.

Folk der arbejder i køkkenet er ikke barpersonale og må endelig ikke forstyrres i deres vigtige forehavende.

De som benytter klubhuset gør rent efter sig i og omkring bar og køkken.