האתר של יעקב הכט עבר ל - http://jacobhecht.com
שם תמצאו את כל פרסומיו.

Jacob Hecht website moved to - http://jacobhecht.com
you'll find all his publications there.