ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าว การดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คณะกรรมการประเมินผลส้วมสาธารณะ HAS และสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลก ร้อนด้วยกิจกรรม GREEN  241 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 ก.ค. 2554 00:48 Dr.Sirichai Rintarhat
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเชิงประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕๔  239 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 พ.ค. 2554 01:06 Dr.Sirichai Rintarhat
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ   810 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 ก.พ. 2554 23:39 Dr.Sirichai Rintarhat
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
โครงการหน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๔  700 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ก.พ. 2554 00:54 Dr.Sirichai Rintarhat
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แนวทางการจัดทำแผนวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕๔  1973 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 ก.พ. 2554 23:38 Dr.Sirichai Rintarhat
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แนวทางการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕๔  142 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ก.พ. 2554 23:24 Dr.Sirichai Rintarhat
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ การประเมินผลวัดส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๔  85 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ก.ค. 2554 02:14 Dr.Sirichai Rintarhat
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แนวทางและกำหนดการออกประเมินผลเชิงประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕๔  407 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 พ.ค. 2554 00:52 Dr.Sirichai Rintarhat
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ วัดโพนพิมาน   8909 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 ก.พ. 2554 06:52 Dr.Sirichai Rintarhat
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ   681 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ก.พ. 2554 23:41 Dr.Sirichai Rintarhat
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ขอให้วัดส่งเสริมสุขภาพในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๗ วัด ดำเนินการจัดทำโครงการ ต่อเนื่องเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในปี ๒๕๕๕   231 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ม.ค. 2555 01:09 Dr.Sirichai Rintarhat
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ขอความร่วมมือทุกอำเภอได้ส่งผลการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ และคัดเลือก ๑ วัด ๑ อำเภอ เป็นตัวแทนรับการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด ต่อไป   218 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 มี.ค. 2554 01:53 Dr.Sirichai Rintarhat
Comments