กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพห้องข่าวกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ Hot-News

 • kalasinpro IT กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ กลุ่มเป้าหมายโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล         
  ส่ง 14 ก.ย. 2555 18:24 โดย งานสร้างเสริมสุขภาพ สสจ.กาฬสินธุ์
 • Suksala kalasin Hot-News คณะกรรมการประเมินผล และประกวดสุขศาลากาฬสินธุ์ ออกประเมินและประกวดสุขศาลากาฬสินธุ์ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2555             
  ส่ง 14 ก.ย. 2555 09:24 โดย งานสร้างเสริมสุขภาพ สสจ.กาฬสินธุ์
 • Healthpro in Temple คณะกรรมการประเมินผลเชิงประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพ  ออกประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพต้นแบบด้วยการบูรณาการงานทันตสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 7-12 กันยายน 2555 จำนวน 7 วัด 7 อำเภอ ร่วมพัฒนาเป็นวัดต้นแบบในปี 2555              
  ส่ง 14 ก.ย. 2555 09:07 โดย งานสร้างเสริมสุขภาพ สสจ.กาฬสินธุ์
 • Environment Hot-News คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ออกประเมินโรงพยาบาลสีเขียว จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ ในพื้นที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 6 กันยายน 2555                      
  ส่ง 14 ก.ย. 2555 09:08 โดย งานสร้างเสริมสุขภาพ สสจ.กาฬสินธุ์
 • Healthprokalasin Hot-News กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลีสานสนเทศพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ รุ่น วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ กลุ่มเป้าหมายโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
  ส่ง 14 ก.ย. 2555 03:49 โดย งานสร้างเสริมสุขภาพ สสจ.กาฬสินธุ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เรื่องแจ้ง ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ

แสดง 25 ไฟล์จากหน้า ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น ผ่านทาง FACEBOOK

YouTube Video

ผอ.รพ.สต.หนองสอ รับโล่ห์รางวัลตำบลต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว