การนวดแก้ปวดขา เข่า

posted Oct 15, 2009, 1:24 AM by อบูอัสมา ยูนานิ   [ updated May 24, 2011, 12:20 AM ]
แนวขาด้านหลัง
แนวข่าด้านหลัง ๑ (แนวกึ่งกลางข่าด้านหลัง)เริ่มจากเอ็นร้อยหวายขึ้นไปตามแนวกึ่งกลางน่องจนถึงใต้พับเข่าและจากเหนือพับเข่าขึ้นไปจนถึงใต้แก้มก้น
แนวขาด้านหลัง  ๒เริ่มจากเหนือตาตุ่มนอกขึ้นไปจนถึงข้างพับเข่าด้านนอกขึ้ไปจนถึงใต้แก้มก้นด้านนอก
Comments