Back to Home Page                                                              

HD osnove & Screenshots


UVOD - Šta je to HDTV tehnologija?

 

HDTV odnosno High Definition Television je tehnologija koja nudi kvalitet slike i zvuka značajno većeg kvaliteta u odnosu na tradicionalne tehnologije prikaza slike i zvuka (PAL, NTSC, SECAM,…). Iako je u samom početku bio emitovan u Evropi i Japanu u analognom formatu, danas se HDTV signal šalje isključivo u digitalnom obliku. HD tehnologija je prvi put predstavljena u SAD-u u 90.-tim godinama 20. veka od strane grupe kompanija zvanih Digital HDTV Grand Alliance.

HDTV nudi daleko veći kvalitet slike u odnosu na standardne televizore. S obzirom da je rezolucija veća, slika je oštrija, manje mutna i u celini bliža stvarnosti. HD nudi i glađe pokrete, detaljnjije i življe boje, a tu je i vrlo visok kvalitet višekanalnog zvuka koji čini iskustvo gledanja još boljim.

HDTV nudi dva kvaliteta signala: 720 i 1080 su osnovne oznake, a njima se dodaje ili slovo “i” ili slovo “p” što označava kakav je način iscrtavanja slike (i = interlaced - iscrtava se svaka druga linija, a onda ostale linije; p = progressive - linija po linija se iscrtava). 720 i 1080 predstavljaju “visinu” slike, a širina iznosi 1280, odnosno 1920 piksela). Broj sličica u sekundi (eng. FPS) se katkad navede pokraj oznake, npr. 720p60 što označava rezoluciju 1280×720, progresivan način iscrtavanja slike i 60 sličica u sekundi. Ako se ne spomene broj sličica, onda računajte da se radi o 50 ili 60 za 720p rezoluciju, dok za 1080 su danas česti 1080p24, 1080p25 ili 1080p30 koji će u budućnosti biti zamenjeni formatima 1080p50 i 1080p60.

Ako je poznata rezolucija DVD-a koja iznosi 720×576 odnosno 720×480 piksela, onda je jasno da HD nudi više puta više informacija pri iscrtavanju slike, s obzirom da je njegova vertikalna rezolucija u slučaju 720p standarda jednaka horizontalnoj rezoluciji DVD-a. Drugim rečima, širina slike DVD-a je jednaka visini slike kod slabijeg HD standarda.

 

HDTV tehnologija polako prodire u domove širom sveta, a procenjuje se da oko 24 miliona domova u SAD-u poseduje “HD Ready” TV prijemnik. Ipak, samo pola ove brojke može uživati u HD signalu jer ne poseduje kablovski ili satelitski HD tjuner. Situacija se stalno poboljšava s obzirom na sve veću ponudu HD TV prijemnika, satelitskih risivera, a količina HD materijala je isto tako u stalnom porastu.

HDTV prijemnici

Kupovina HDTV prijemnika je definitvno najzahtevnija jer o njegovom kvalitetu i mogućnostima zavisi čitavo vaše iskustvo i doživljaj gledanja. Kupovina HDTV-a se razlikuje od kupovine standardnog, SD televizora po daleko većem broju faktora na koje je potrebno obratiti pažnju prilikom kupovine. Dok ste kod standarnih televizora najviše obraćali pažnju na dijagonalu i tip ekrana, kod HDTV-a još morate obratiti pažnju na rezoluciju zaslona, podržani standardi, brzina odziva, svjetlinu, kontrast, broj i tip konektora,….
Sledi nekoliko reči o svakom od ovih standarada.

Rezolucije display-a i podržani standardi

U uvodu sam pomenuo dve HD rezolucije: 1280×720 i 1920×1080 pixela. Ako malo prelistate ponude trgovačkih centara primetićete da se za manju svotu novca baš i ne može kupiti display-a koji podržava obe navedene rezolucije. Česta je rezolucija povoljnih HD display-a 1388×768 px što omogućava gledanje 720p rezolucije, što nije dovoljno za gledanje više, 1080p rezolucije. U jednoj od poslednjih poseta jednom beogradskom trgovačkom centru sam video i display-e horizontalne rezolucije 1024 piksela koji prema specifikacijama takođe podržavaju HD rezoluciju, oni je neće moći adekvatno prikazati zbog nedostatka piksela. Ako malo pogledate cenovnike vrlo brzo ćete otkriti da je cena display-a rezolucije 1080p još uvek itekako visoka i da ćete morati izdvojiti popriličnu svotu ako želite uživati u ovom vrhunskom standardu.

 

Podržani standardi su drugi vrlo važan faktor na koji valja obratiti pažnju. Naime, kod jeftinijih modela proizvođači vole mamiti manje iskusne kupce nalepnicama “HD Ready” ili “Digital Ready“. Kako bi uređaj mogao dobiti “HD Ready” nalepnicu, mora zadovoljavati ove standarde: mininum 720 fizičkih linija u wide formatu, HD ulaz bilo putem analognog YPbPr ili DVI ili HDMI konektora (DVI i HDMI moraju imati zaštitu video materijala, HDCP) i display mora podržavati reprodukciju formata 1280×720 @ 50 i 60Hz progressive scan (720p) i 1920×1080 @ 50 i60Hz interlaced (1080i).

 

Ali, niko ovde ne pominje da li će reprodukcija uopšte biti stvarne HD rezolucije ili će biti prilagođena rezoluciji i mogućnostima vašeg TV prijemnika, posebno kada se radi o 1080i/p rezoluciji. Kao primer ću navesti HD televizor rezolucije 1388×768 koji ima nalepnicu “HD Ready”. Iako ima ovu fancy nalepnicu, nije u mogućnosti reprodukovati 1080i standard u onom kvalitetu u kome je materijal snimljen zbog toga što nema dovoljno fizičkih linija koliko format zahteva. Rezultat će biti manja oštrina slike i gubitak detalja.

 

Savet je da prilikom kupovine dobro proučite koja je rezolucija display-a i koje HD standarde  podržava. Cena je ovde dobar pokazatelj kvaliteta.

 

4:3 ili 16:9 format ekrana? Na ovo je pitanje teško dati odgovor zbog danas dostupnih video sadržaja. S jedne strane imamo DVD i HD materijale koji su širokog formata, a s druge strane su tu zemaljski programi koji većinom emituju program u standardnom, 4:3 formatu. HD rezolucije 720p i 1080i su 16:9 formata što znači da će najbolje izgledati na ekranima sa takvim odnosom stranica. Ako se odlučite za 4:3 format, tada ćete 16:9 materijale gledati ili uz dve crne crte iznad i ispod slike ili ćete skalirati sliku da popuni ekran pri čemu ćete izgubiti deo video informacije. S druge strane, ako se odlučite za 16:9 HDTV, tada ćete morati skalirati 4:3 signale tako da će vam levo i desno od slike ostajati crne linije.

 

16:9 format je budućnost i kupovinom takvog ekrana ćete osigurati kompatibilnost sa wide video sadržajima, no dok god 4:3 bude pretežno zastupljen, crne crte će se pojavljivati, bilo na 16:9 ili 4:3 display-ima.

 


Philips 50″ Pixel Plus Plasma HDTV

Osvetljenost i kontrast

Osvetljenost i kontrast su dva druga vrlo važna faktora pri izboru vašeg novog televizora, a i ovde kupac mora pripaziti na specifikacije proizvođača. Kontrast LCD display-a predstavlja odnos najsvetlijeg i najtamnijeg dela ekrana, tj. govori nam koliko je puta bela tačka na ekranu svetlija od crne. Često viđene vrednosti su 500:1, 800:1, 1000:1, a mogu se pronaći i modeli koji nude 2000 ili čak 4000:1. 500:1 nam govori da je bela tačka ne ekranu pet stotina puta svetlija od crne. U praksi, što je ovaj odnos veći to su vernije boje na ekranu. Kontrast ni na koji način ne utiče na oštrinu, rezoluciju ili osvežavanje ekrana, već isključivo određuje kvalitet prikazanih boja.

 

Osvetljenost (eng. brightness) se meri u broju kandela po metru kvadratnom (cd/m2), a govori na koliko jasno ćemo videti sliku na ekranu u uslovima velike okolne osvetljenosti. Što je ova vrednost veća to ćemo lakše videti sliku na ekranu u uslovima jake okolne osvetljenosti. Tipičan TV prijemnik ima osvetljenost od oko 350 cd/m2, laptopi starije generacije oko 400 cd/m2, a kod modernih display-a i HDTV ekrana ova vrednost  se može popeti i do 1000 cd/m2.

 

U trgovinama gde je veliki broj TV prijemnika izložen jedan do drugog može se lako uočiti koji display prikazuje jasniju sliku pri standardnom osvetljenju i svakako je dobro pre kupovine utrošiti koji minut na posmatranje i upoređivanje display-a. Tako display koji koristi neki od “overdrive” sistema može navoditi neverovatne kontraste od 2000 ili čak 3000:1, a moguće je da će display sa stvarnih 1000:1 postizati bolje performanse. Ponovo, dobro pogledajte display-e u ponudi i neka vam cena pomogne u izboru kvalitetnog modela.

 

Brzina odziva

 

Brzina odziva (eng. refresh rate) nam govori o “lenjosti” tačaka ekrana da promene boju iz potpuno crne u potpuno belu. Stariji display-i imali su spore matrice koje nisu bile u stanju da prikažu brze promene na ekranu što je rezultiralo tzv. duhovima (eng. ghosts) koji su umanjivali vernost video zapisa i kvarili ukupni utisak. Brzina odziva se meri u milisekundama (ms), oko 30 ms predstavlja sporu matricu, a preporučuje se da se ova vrednost kreće ispod 12, odnosno 10 ms. Današnje matrice su vrlo brze, dodatno ubrzane “overdrive” sistemima pa tako da 6 ms ili čak ispod 5 ms nije retkost. Ipak,  i ovde postoje muvanja, a ona se najpre odnose na pogrešno tumačenje ove karakteristike. Naime, neki proizvođači unose niže brzine odziva u specifikacije, a onda malim slovima navedu da se ne radi o brzini prelaza sa crne na belu boju, već o prelazu iz jedne sive nijanse u drugu. Jasno, matrica će brže drugu pomenutu operaciju izvršiti, a proizvođači je vole pominjati i na taj način dodatno zbunjivati kupce. Zbog toga, tražite Black to White, a ne Grey to Grey vrednost.


Primer ghostinga

Broj i tip konektora

 

Jednom kada napokon kupite HD televizor poželećete da ga povežete sa što više uređaja koje posedujete.   Zbog toga je važno da pre kupovine takođe pogledate zadnju stranu televizora da vidite kojim konektorima raspolaže. U ovom segmentu situacija je prilično dobra i današnji televizori nude veliki broj različitih konektora za spajanje na razne uređaje. Composite Video, S-Video, RGB konektori, Firewire (za spajanje sa digitalnom video kamerom na primer), DVI-D (za povezivanje sa računarom, HDTV risiverima i DVD playerima) i HDMI konektori su česta pojava i omogućavaju da povežete gotovo svu video tehniku koju posedujete, a takođe omogućavaju kompatibilnost i sa budućim uređajima.

 


HDMI konektor

HD Audio

 

Uz vrhunsku sliku ide i vrhunski zvuk, a za najbolji utisak preporučuje se kvalitetan 5.1, 6.1 ili 7.1 sistem zvučnika koji će od vaše dnevne sobe napraviti pravi ugođaj vrhunske kino sale. Uz HD prijemnik potreban vam je i risiver koji podržava danas najkorišćenije standarde višekanalnog zvuka, Dolby Digital i DTS. Dobly Digital donosi pet diskretnih kanala te jedan za niske frekvencije (bas) koji se često označava oznakom LFE (Low-Frequency Effects).

 

Većina danas dostupnih DVD filmova ima snimljen zvuk u Dolby Digital 5.1 sistemu, a puno su ređi 6.1 (Dolby Digital Surround EX korišćen u Star Wars i Lord of The Rings DVD izdanjima, DTS ES). dok je 7.1 standard vrlo redak (Dolby Digital Plus, DTS-HD). HD DVD i Blu-ray mediji se mogu pronaći dodatno usavršeni višekanalni audio snimci kao što su na primer Dolby TrueHD ili DTS-ov DTS-HD.

ZAKLJUČAK

 

HD tehnologija se vrlo sporim koracima približava domovima običnih korisnika i proći će još mnogo vremena dok količina materijala visoke definicije ne bude dostupna u velikom broju i po povoljnim cenama. Tek kada filmovi na HD DVD i Blu-Ray medijima stignu u većim količinama i po pristupačnim cenama i kada ponuda zemaljskih TV stanica i satelitskih provajdera postane bogatija po broju kanala, tek tada će se investicija u ovu tehnologiju isplatiti. Danas je većina korisnika osuđena na gledanje DVD-ova i tek ponekih HD programa na satelitu, a to nikako nije dovoljan razlog za investiciju od više hiljada evra. Ali, tehnologija se usavršava, a cene padaju i svakako ćemo se u budućnosti nagledati kvalitetnih “life-like” video materijala.

KORISNI LINKOVI:

http://www.digital-digest.com/articles/highdefdvd_test_page1.html

Comments HDTV 720p/1080p movies

Back to Home Page