Vrije student

Het Bijbels-christelijke geloof heeft zijn vanzelfsprekendheid verloren. Vele mensen vandaag zoeken een antwoord op geloofsvragen. Sommigen ervaren de noodzaak om hun geloof redelijkerwijs te verantwoorden voor zichzelf en ten overstaan van tijdgenoten die hen bevragen. Ze zoeken naar herbronning om opnieuw adem en ruimte te vinden in hun engagementen en in hun persoonlijk leven. Ook godsdienstleerkrachten, pastorale werkers, priesters, diakens en alle vrijwilligers die zich engageren in het pastorale werk, ervaren de nood aan permanente vorming.

Het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut wil tegemoetkomen aan de nood tot blijvende vorming en aan de interesse van vele zoekende mensen. De theologische vakken uit het pastorale aanbod staan open voor alle geïnteresseerden. Zij kunnen zich als vrije student inschrijven voor een of meer vakken.

Voor de gevolgde vakken waarvan ze ook examen afleggen, verkrijgen de vrije studenten een getuigschrift.