Godsdienstleraar secundair onderwijs

GRADUAATSOPLEIDING LEERKRACHT ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST SECUNDAIR ONDERWIJS

Deze opleiding is bedoeld voor kandidaat-godsdienstleerkrachten die reeds beschikken over een bewijs van pedagogische bekwaamheid, gekoppeld aan een academische Master, een professionele Bachelor of een diploma van hoger onderwijs van het korte of het lange type.
De eventuele tewerkstelling in het godsdienstonderricht of de uitbreiding van de onderwijsopdracht met lestijden godsdienst gebeurt door de inrichtende macht van de school op voordracht van de kerkelijke overheid (godsdienstinspectie).

De kandidaten verwerven het diploma van gegradueerde voor het godsdienstonderricht (officiële benaming: gegradueerde voor het godsdienstonderricht in het lager secundair onderwijs). Dit diploma wordt als wetenschappelijke titel toegekend en geeft officieel erkende onderwijsbekwaamheid voor het vak Rooms-Katholieke Godsdienst op het niveau van het eerder behaalde pedagogische diploma.
 
  • Houders van een academische Master of een diploma van hoger onderwijs van het lange type met een bewijs van pedagogische bekwaamheid verwerven een vereist bekwaamheidsbewijs voor de eerste, tweede, derde en vierde graad van het S.O., het Bu.S.O. en het hoger onderwijs. 
  • Houders van een professionele Bachelor of een diploma van het korte type met een bewijs van pedagogische bekwaamheid verwerven een vereist bekwaamheidsbewijs voor de eerste en tweedegraad van het S.O., de derde en vierde graad van het B.S.O. en het Bu.S.O.

Nu reeds in aanmerking komen om het vak godsdienst te geven in het secundair onderwijs.?
Neem dan contact met de inspecteurs-adviseurs van je bisdom.

Voor Oost-Vlaanderen (bisdom Gent) :
Marie-Ann De Cocker, marjandecocker@telenet.be, 0473 86 93 76
Veronique Malfrere, veroniquemalfrere@skynet.be , 0475 49 28 59

Voor West-Vlaanderen (bisdom Brugge) :
Francis Jacobs, francisjacobs@skynet.be, 0478 44 14 71 Marijke Vanhoutte, vanhoutte.marijke@telenet.be, 0497 67 14 96

Voor de andere bisdommen: zie www.idkg.be (rubriek solliciteren)