.

   G  Ü  N  D  E  M       
 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı
UTEM Müdürlüğü, Ankara
 100 soru için 120 dakika süre ve  Geçme notu 70 
 .....................................................................
Sınav Tarihi: 10 Nisan 2011, Saat 10:00 
Son Başvuru: 17 Nisan 2011
 
 
 Tarım Danışmanlığı Kursları
 
Kısaca 31/03/2010: Son bir yıldan beri Tarım Danışmanlığı Yönetmeliği'nde bir değişim bekleniyordu. Bugün 31 Mart 2010 ve 27538 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan metne göre "Eğitim Merkezleri Yetki Belgeleri" iptal edilerek "Merkezi Sınav Sistemine" geçildi... https://sites.google.com/site/tarimdanismanlari/ )

 
 
 
 
 
IX. TARIM EKONOMİSİ KONGRE         22-24 Eylül 2010, ŞANLIURFA
"EKOLOJİK VE EKONOMİK KRİZİN TARIM  SEKTÖRÜNE ETKİLERİ”

 

Kongre Takvimi

14 Mayıs 2010            Değerlendirme kurulu sonuçları

17 Mayıs 2010            Sonuçların duyurusu

18 Haziran 2010          Kongre katılım ücreti son tarih

09 Temmuz 2010         Bildiri son gönderim tarihi

Adrs: Harran Üni. Ziraat Fak. Osmanbey Yerleşkesi, Şanlıurfa

Tel:         414 3440021-3440022 Faks:      414 3440073

Web: www.harran.edu.tr, E-posta: tekongre@harran.edu.tr

 

 

 

 “Sağlıklı Toplum İçin İyi Tarımın   Yaygınlaştırılması”

Manavgat Ziraat Odası 14 Mayıs dünya Çiftçiler günü kutlama programı kapsamında ”Sağlıklı Toplum İçin İyi Tarımın Yaygınlaştırılması” konulu bir seminer düzenlendi. Toplantıya Akdeniz Üniversitesinden Doç. Dr. Orhan Özçatalbaş ve Prof. Dr. Mustafa Erkan ayrıca TARSİM konusunda Ferit Şenyürek sunum yaptılar.
  

Fatma Hanımın Gündemi

15 Ekim “Dünya Çiftçi Kadınlar Günü” ve 16 Ekim ise “Dünya Gıda Günü” olarak tüm dünyada kutlanmaktadır. 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 50 artmasının beklenmesi ve dünya nüfusunun 9 milyar olacak olması, kronik açlık ve yetersiz beslenme sorununun mücadele edilmesi gereken en önemli sorun olduğunu gösteriyor. Bugün 6.8 milyar olan dünya nüfusu 9 milyara ulaştığında, bugüne göre gıda güvenliği çok daha önemli hale gelecek. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü(FAO)’nün verilerine göre halen dünya üzerindeki yaklaşık her 6 veya 7 kişiden biri açlık çekiyor. Açlığın pençesine düşmüş 1 milyardan fazla insanın yüzde 64’ü Asya ve Pasifik, yüzde 27’si Afrika'da, yüzde 5’i Karayipler'de, yüzde 4’ü Yakın Doğu ve Kuzey Afrika'da bulunuyor. Gelişmiş ülkelerde ise açlık çekenlerin oranı ise %1,5 düzeyindedir. Aslında açlık çok büyük oranda gelişmekte olan ülkelerin sorunu gibi görünse de küçük bir oranda da olsa gelişmiş ülkelerde de bu sorun yaşanıyor.  Bu nedenle 2010 yılında 65.yılını kutlayan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü(FAO), bu yıl “Dünya Gıda Günü”nün temasını “Açlığa Karşı Birleşelim!” olarak belirledi.
1 000 000 000 PEOPLE 
live in chronic 
hunger and 
I'M MAD 
AS HELL. 

Yöresel Değerler ..!

Antalya'da, 28 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde YÖREX-2010, "Birinci Yöresel Ürünler Fuarı" yapıldı...

Antalya, 28 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan YÖREX-2010, "Birinci Yöresel Ürünler Fuarı" açıldı. Konu, günümüz değerleriyle ele alındığında yöresel ürünlere coğrafi işaret almak "ülkenin kendi değerlerine sahip çıkması", anlamına gelmektedir.
Ayrıca bu özgün değerlerin özellikle dış ticarette ve turizmde de önemli avantajlar sağladığı dünyada çeşitli örneklerle ortaya konulmuştur, dolayısıyla konu bu yönüyle de çok önemlidir.
 
 
 
Et ve Süt Fiyatları Yükseldi, Şimdi ne olacak!

Yorum
23/02/2010
Et, süt ve ürünleri fiyatları yükseldi, tüketiciler yüksek fiyatın bütçeleri üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle yakınırlarken, bazı çevrelerde ise çözüm yolu olarak et-süt ithalatı ile fiyat düzeyini düşürmenin doğru olacağı yönünde görüşler ifade ediliyor. Oysaki farklı ürünlerde benzer piyasa hareketleriyle sürekli karşılaşılıyor. Patates, mercimek, soğan gibi özellikle tek yıllık ürünlerde sıkça raslanılıyor. İki yıl önce pirinçte ve yine hatta hayvancılıkta da 10 yıl kadar önce gerçekleşmişti. Ve bu durumlara benzer müdahalelerle çözüm aranmaya çalışılmıştı. Hatırlanacağı gibi belirtilen dönemde et-süt ve ürünleri ithalatı yapıldı, dış kaynaklı arz artışı nedeniyle fiyatlar düştü, taban yaptı, tüketici ucuz fiyata et tüketirken, üretici maliyeti karşılayamadığı için hayvanlarını elden çıkarmaya başladı ve hayvansal ürün üretim sektörü ağır yara aldı. Bu deneyimler tarımsal üretimde planlı ve istikrarlı gelişme için doğru politikaların ne kadar önemli olduğunu göstermek bakımından son derece önemlidir.
 
Comments