Multimove voor kinderen

HBC Brabo Denderbelle biedt sinds 2014 Multimove aan. Onze club is door de Vlaamse overheid erkend als Multimove-organisatie en we organiseren in Lebbeke een Multimove-aanbod voor kinderen van het geboortejaar 2014 t.e.m. 2010. 
We werken in dit kader ook samen met HC Elita.  

Wat is Multimove?

Multimove voor kinderen biedt een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal.

12 vaardigheden
http://www.multimove.be/vaardigheden


Tijdens de Multimovelessen worden kinderen in bewegingssituaties geplaatst waarin de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod komen.

Dit zijn bewegingsvaardigheden die een kind reeds op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu – en later als volwassene – zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd.

De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sport-specifieke vaardigheden te leren.

De lessen worden gegeven door lesgevers, die via de Vlaamse Trainersschool een opleiding voor Multimove-begeleider hebben gevolgd. Daarnaast schakelen we ook de hulp in van extra helpers.

Meer info over Multimove, kan je vinden op de website www.multimove.be.

Praktische info i.v.m. de Multimove-lessen?

De Multimove-lessen gaan door in het sportcentrum te Lebbeke, op zaterdag van 10u30 tot 11u30 en van 11u30 tot 12u30
 
De trainingen worden gegeven per leeftijdsgroep.

We hebben volgend seizoen:
- vier groepen van de leeftijd 2014-2015: drie groepen van deze leeftijd hebben les van 10u30 tot 11u30 en de vierde groep van 11u30 tot 12u30;
- een groep van de leeftijd 2013deze groep heeft les van 11u30 tot 12u30;
- twee groepen van de leeftijd 2011-2012  van 11u30 tot 12u30 - BELANGRIJK OM WETEN !!!: vanaf deze leeftijd bieden we HANDBAL aan in combinatie met multimove. De les op zaterdag is gebaseerd op de multimove-principes, maar er wordt ook al wat extra gefocust op balvaardigheid. De meisjes en jongens van deze leeftijd kunnen daarnaast ook deelnemen aan de handbaltrainingen van de J8 van Elita en M8 van Brabo. 

Voor meisjes van 2011-2012 gaat deze handbaltraining door:
op donderdag in de sporthal te Lebbeke van 17u30 tot 18u30 (trainster Birte).

Voor jongens van 2011-2012 gaan deze trainingen door:
- op woensdag van  in de sporthal te Buggenhout van 14u30 tot 15u30 ();
- op donderdag in de sporthal te Lebbeke van 17u30 tot 18u30 (trainer Guido).

Multimove start op zaterdag 8 september 2018 en eindigt op de laatste zaterdag van mei 2019. 
 
Het lidgeld bedraagt:
- voor kinderen van de leeftijd 2013-2014-2015: 85 euro per seizoen (inclusief verzekering en een t-shirt);
- voor kinderen van de leeftijd 2011-2012: 125 euro (inclusief voordelen verbonden aan lidmaatschap handbal: meer info hierover vind je terug bij Clubinfo - Lidgeld).

Het lidgeld dient gestort te worden op het rekeningnummer BE95 8918 5403 1658 van Brabo Denderbelle met vermelding “Lidgeld MM + naam”.
 
We vragen om het lidgeld te betalen uiterlijk 15 september 2018.
 

Nieuwe kindjes die voor het eerst deelnemen aan Multimove, mogen eerst aan een 2-tal lessen deelnemen, alvorens u definitief beslist of ze al dan niet verder deelnemen. Bij verdere deelname verwachten we dat u het lidgeld overschrijft binnen de veertien dagen.

 

Om de verzekering in orde te brengen, dien je als ouder voor je kind een aansluitingskaart in te vullen en ons een foto te bezorgen. Daar wij handbalclubs zijn, worden de kinderen aangesloten bij de Vlaamse Handbalvereniging en zijn ze via deze weg verzekerd.

Indien u de aansluitingskaart niet in orde brengt, is uw kind NIET verzekerd en neemt uw kind onder uw verantwoordelijkheid deel aan de lessen.

 

Praktische afspraken:

- sportieve kledij;

- sportschoeisel met propere, nette zolen (geen schoeisel waarmee men ook buiten loopt);

- geef een flesje of drinkbus (genaamtekend!) met water mee;

- de ouders brengen hun kind naar de kleedkamer en tekenen de lijst af voor aanwezigheid;

- de lesgevers komen de kinderen ophalen in de kleedkamer en brengen hen na de les terug naar de kleedkamer, waar de ouders hun kind terug ophalen (ouders komen dus niet in de sporthal, maar kunnen gerust vanuit de tribune of de cafetaria de les volgen);

- zaterdag is het heel druk in en rond het sportcomplex: kom dus tijdig naar de sporthal, zodat de lessen op het voorziene aanvangsuur kunnen starten.

Inschrijvingen?

Daar het aantal kinderen per lesgever gelimiteerd is, raden wij aan zo snel mogelijk in te schrijven.

 

Wenst u nog meer info? Problemen?

U mag steeds contact opnemen met:
Elke Van den Breen
Per e-mail: multimove.brabo@gmail.com of telefonisch: 0473/49.32.20