Forside

Fællesrådet FTL Aarhus (tidligere Havneforeningen FTL Århus) er for foreninger og grupper, som hører hjemme i Fiskeri-, Træskibs og Lystbådehavnen i Aarhus. Fællesrådet blev stiftet 11. februar 2010 og har til formål:
  • at fremme samarbejdet mellem disse medlemsklubber og –foreninger.
  • at varetage medlemsklubbernes og –foreningernes fælles interesser.
  • sammen med kommunen at arbejde hen imod en fælles og sammenhængende detailplan for anvendelse af havnens vand- og landarealer
  • at forhandle med myndigheder og andre eksterne parter på områder og i spørgsmål, hvor der er fællesrettede interesser.
Læs de reviderede vedtægter og find referater mm. på siden "Det mener vi". Du kan følge bestyrelsens arbejde under siden Bestyrelse.


Nyt fra FTL-havnen

"Lystbådehavnen sat skakmat" - se artikel i Århus Stiftstidende 30/3

Havneforeningens høringssvar på forslag for Dispositionsplan for FTL!
Havneforeningen har den 30. juni 2010 afsendt dette høringssvar. Det har opbakning fra samtlige foreninger på FTL-havnen.
Høringssvaret er afgivet på baggrund af flere medlemsmøder om emnet. Se "Medlemsmøder" i menuen til venstre eller her

Se høringsmaterialet på kommunens hjemmeside.


Bliv medlem!

Alle foreninger i FTL-havnen er velkomne som medlemmer. Vores mål er, at alle foreninger bliver medlem.

Kontakt os, hvis din forening ønsker medlemskab eller du har spørgsmål!