GIÁO ÁN‎ > ‎

Giáo an ĐIỆN TỬ (ppt.)

LỚP 1

1-Bài hát "Quê hương tươi đẹp"   (tải)

2-Bài hát "Mời bạn vui múa ca"     (tải)
3-Bài hát "Tìm bạn thân"                 (tải)
4-Bài hát "Lí cây xanh"                    (tải)
5-Bài hát "Đàn gà con"                   (tải)
6-Bài hát "Sắp đến Tết rồi"            (tải)
7-Bài hát "Bầu trời xanh"                (tải)
8-Bài hát "Tập tầm vông"               (tải)
9-Bài hát "Quả"                                (tải)
10-Bài hát "Hòa bình cho bé"         (tải)
11-Bài hát "Đi tới trường"              (tải)
PHỤ LỤC
1-Bài hát "Nắng sớm"                   (tải)
2-Bài hát "Quả thị"                         (tải)
3-Bài hát "Đường và chân"           (tải)
4-Bài hát "Cái bống"                      (tải)
5-Bài hát "Tiếng chào theo em"     (tải)
6-Bài hát "Con ếch ộp"                   (tải)
7-Bài hát "Năm ngón tay ngoan"    (tải)

LỚP 4

1-Em yêu hòa bình                      (tải)
2-Bạn ơi lắng nghe                     (tải)
3-Trên ngựa ta phi nhanh           (tải)

4-Khăn quàng thắm mãi vai em    (tải)
5-Cò lả                                          (tải)
6-Chúc mừng                               (tải)
7-Bàn tay mẹ                                (tải)
8-Chim sáo                                   (tải)
9-Chú voi con ở Bản Đôn           (tải)
10-Thiếu nhi thế giới liên hoan   (tải)
PHỤ LỤC
1-Vầng trăng cổ tích                        (tải)
2-Em hát gọi mặt trời lên               (tải)
3-Khăn quàng thắp sáng bình minh  (tải)
4-Tổ quốc tin yêu chúng em          (tải)
5-Biển quê em                              (tải)
6-Giấc mơ của bé                         (tải)
7-Mùa xuân về                                (tải)TẬP ĐỌC NHẠC LỚP 4
1-Tập đọc nhạc 1 _ Lớp 4          (tải)
2-Tập đọc nhạc 2 _ Lớp 4          (tải)
3-Tập đọc nhạc 3 _ Lớp 4          (tải)
4-Tập đọc nhạc 4 _ Lớp 4          (tải)
5-Tập đọc nhạc 5 _ Lớp 4          (tải)
6-Tập đọc nhạc 6 _ Lớp 4          (tải)
7-Tập đọc nhạc 7 _ Lớp 4          (tải)
8-Tập đọc nhạc 8 _ Lớp 4          (tải)
THAM KHẢO
-Tiết 19: Bài hát "Chúc mừng" L4   (tải)

thỏ chơi guita
LỚP 2

1-Bài hát "Thật là hay"                     (tải)
2-Bài hát "Xòe hoa"                         (tải)
3-Bài hát "Múa vui"                           (tải)

4-Bài hát "Chúc mừng sinh nhật"    (tải)
5-Bài hát "Cộc cách tùng cheng"    (tải)
6-Bài hát "Chiến sĩ tí hon"                 (tải)
7-B.hát "Trên con đường đến trường"(tải)
8-Bài hát "Hoa lá mùa xuân"             (tải)
9-Bài hát "Chú chim nhỏ dễ thương" (tải)
10-Bài hát "Chim chích bông"            (tải)
11-Bài hát "Chú ếch con"                   (tải)
12-Bài hát "Bắc kim thang"                (tải)
PHỤ LỤC
1-Bài hát "Chim bay, cò bay"          (tải)
2-Bài hát "Mẹ đi vắng"                    (tải)
3-Bài hát "Bà Còng đi chợ"            (tải)
4-Bài hát "Hái hoa bên rừng"         (tải)
5-Bài hát "Trâu lá đa"                      (tải)
6-Bài hát "Ai dậy sớm"                    (tải)
MỘT SỐ BÀI SOẠN ĐẦY ĐỦ
CHO 1 TIẾT DẠY


-Hát mừng _L5 ...............               (tải)
-Chúc mừng_L4 ...........................  (tải)
-Tiếng hát bạn bè mình_L3 .................  (tải)
-Đường và chân_t.25_L1 ...................  (tải)
-Chị ong nâu và em bé_t.25_L3 ......... (tải)
-Chú voi con ở Bản Đôn_t.26_L4 ....... (tải)
-Tập đọc nhạc số 7_t.25_L5 ..............  (tải)
-Ôn 2 bài hát và Các nốt nhạc _L3...... (tải)

-Chú ếch con _L2 ......................... (tải)

LỚP 3

1-Bài hát "Quốc ca"  
2-Bài hát "Bài ca đi học"                   (tải)
3-Bài hát "Đếm sao"                           (tải)
4-Bài hát "Gà gáy"                              (tải)
5-Bài hát "Lớp chúng ta đoàn kết"    (tải)
6-Bài hát "Con chim non"                    (tải)
7-Bài hát "Ngày mùa vui"                    (tải)
8-Bài hát "Em yêu trường em"           (tải)
9-Bài hát "Cùng múa hát dưới trăng"(tải)
10-Bài hát "Chị ong nâu và em bé"   (tải)
11-Bài hát "Tiếng hát bạn bè mình"   (tải)
PHỤ LỤC
1-Bài hát "Sen hồng"                           (tải)
2-Bài hát "Em là bông lúa Điện Biên"(tải)
3-Bài hát "Mèo đi câu cá"                   (tải)
4-Bài hát "Cùng múa vui"                    (tải)
5-Bài hát "Hoa lê trắng"                       (tải)
6-Bài hát "Cây đa Bác Hồ"                  (tải)
7-Bài hát "Em yêu làn điệu dân ca"    (tải)

LỚP 5

1-Reo vang bình minh                     (tải)
2-Hãy giữ cho em bầu trời xanh    (tải)
3-Con chim hay hót                          (tải)
4-Những bông hoa những bài ca   (tải)
5-Ước mơ                                         (tải)
6-Hát mừng                                       (tải)
7-Tre ngà bên Lăng Bác                  (tải)
8-Màu xanh quê hương                    (tải)
9-Em vẫn nhớ trường xưa               (tải)
10-Dàn đồng ca mùa hạ                   (tải)
PHỤ LỤC 5
1-Mùa hoa phượng nở                     (tải)
2-Đất nước tươi đẹp sao                (tải)
3-Hoa chăm pa                                 (tải)
4-Vườn xuân                                     (tải)
5-Tiếng hát tuổi thơ                           (tải)

TẬP ĐỌC NHẠC LỚP 5
1-Tập đọc nhạc 1 _ Lớp 5        (tải)
2-Tập đọc nhạc 2 _ Lớp 5        (tải)
3-Tập đọc nhạc 3 _ Lớp 5        (tải)
4-Tập đọc nhạc 4 _ Lớp 5        (tải)
5-Tập đọc nhạc 5 _ Lớp 5        (tải)
6-Tập đọc nhạc 6 _ Lớp 5        (tải)
7-Tập đọc nhạc 7 _ Lớp 5        (tải)
8-Tập đọc nhạc 8 _ Lớp 5        (tải)
THAM KHẢO
-Tiết 19: Bài hát "Hát mừng" L5   (tải)

Comments