Nhạc nền (NhacQM)


THIẾU NHI
1.Bụi phấn   (nghe và tải)
2.Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên...    (nghe và tải)
3.Bông hồng tặng cô   (nghe và tải)
4.Chào năm học mới   (nghe và tải)
5.Mùa hè đến   (nghe và tải)
6.Cho con   (nghe và tải)
7.Đến cùng mùa xuân   (nghe và tải)
8.Đẹp mãi tuổi thơ   (nghe và tải)
9.Đi học   (nghe và tải)
10.Em là hoa hồng nhỏ   (nghe và tải)
11.Em vẫn nhớ trường xưa   (nghe và tải)
12.Giờ ra chơi   (nghe và tải)
13.Hát mừng hè về   (nghe và tải)
14.Hoa phượng đỏ   (nghe và tải)
15.Mái trường mến yêu   (nghe và tải)
16.Mùa hè em yêu   (nghe và tải)
17.Ngày đầu tiên đi học   (nghe và tải)
18.Điều em ghi nhơ .......................... (nghe và tải)
19.Bài ca học sinh ............................ (nghe và tải)
TƯ LIỆU
1.Bài hát: Bài ca học sinh ..... (nghe và tải)
2.Bài hát: Điều em ghi nhớ ..... (nghe và tải)


Comments