Vydavateľstvo HAVIAR vám prináša druhé doplnené vydanie knihy o výrobe úzkorozchodných vozidiel na Slovensku.