PAMIATKOVÉ VÝSKUMY

_vlastníkom kultúrnych pamiatok poskytujeme službu vypracovania

architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu

na základe požiadavky Pamiatkového úradu a v súlade s platnou legislatívou

Garant s odbornou spôsobilosťou v príslušnom odbore podľa § 35 odseku 3 pamiatkového zákona je Mgr. Michaela Haviarová, PhD.

výber zo zrealizovaných výskumov

2021

Hanušovce nad Topľou, tzv. veľký kaštieľ, architektonicko-historický výskum interiéru a krovov

Hronský Beňadik, Kláštor benediktínov, architektonicko-historický a umelecko-historický výskum schodiskovej veže

Kapušany, Rímskokatolícky kostol sv. Martina, architektonicko-historický výskum

Modra, Horná brána, architektonicko-historický výskum

Bardejov, Hotel Dukla, architektonicko-historický výskum

Prešov, Slovenská 44, meštiansky dom, architektonicko-historický výskum

Podolínec, Mariánske námestie 68, meštiansky dom, architektonicko-historický výskum

Radatice, Rímskokatolícky kostol sv. Imricha, architektonicko-historický výskum

Uzovce, kaštieľ, architektonicko-historický výskum

2020

Hanušovce nad Topľou, Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie, architektonicko-historický výskum

Lemešany, Rímskokatolícky kostol sv. Martina, architektonicko-historický výskum

Spišské Podhradie, Palešovo nám. 11, dvorové krídlo, architektonicko-historický výskum

Prešov, Slovenská 4, meštiansky dom, architektonicko-historický výskum

Stropkov, hrad, architektonicko-historický výskum murív odkrytých archeologickým výskumom (376 A.D. s.r.o.)

Obišovce, Rímskokatolícky kostol Ružencovej Panny Márie , architektonicko-historický výskum murív odkrytých archeologickým výskumom (TRIGLAV Archeologická spoločnosť s r. o.)

Prešov - Nižná Šebastová, kaštieľ s areálom, architektonicko-historický výskum

Spišské Podhradie, Galova 7, meštiansky dom, architektonicko-historický výskum

2019

Bardejovské kúpele, Vila Karpatia, architektonicko-historický výskum

Štiavnické Bane, Kláštor hieronymitánov – juhovýchodné krídlo, architektonicko-historický a umelecko-historický výskum

Hrad Zborov, hradbový múr I. predhradia, múr hradbový II. - západný úsek medzi baštami č. 11 a 12, obj. č. 6, architektonicko-historický výskum

Župčany, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, podstrešie a krov, architektonicko-historický výskum

Prešov, Hlavná 86 - tzv. Rákocziho dom, architektonicko-historický výskum - I. etapa

Prešov, Hlavná 88, architektonicko-historický výskum - I. etapa

Prešov, Hlavná 90, architektonicko-historický výskum - I. etapa

Hrad Plaveč, architektonicko-historický čiastkový výskum

Kuková, kaštieľ, architektonicko-historický výskum, spolupráca Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

Dubovec, Kostol sv. Ladislava, architektonicko-historický výskum, spolupráca Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

Stredné Turovce, Kostol sv. Martina , architektonicko-historický výskum, spolupráca Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

Bardejov, Kláštor františkánov, architektonicko-historický výskum

Prešov, Jarková 101, hradba s dostavbami, architektonicko-historický výskum

Nový Smokovec, Dom liečebný (Veľký Palace, tzv. Penzák), architektonicko-historický výskum

2018

Veľká Skalka, Trenčín – Opatová, Kláštor benediktínov, komplexný architektonicko-historický výskum

Ruská Nová Ves, Zbojnícky hrad, čiastkový architektonicko-historický výskum

Ličartovce, kaštieľ, architektonicko-historický výskum

Stará Ľubovňa, Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša, architektonicko-historický výskum

Kolačkov, Rímskokatolícky kostol sv. Michala, architektonicko-historický výskum

Fintice, strecha a krov východného hospodárskeho krídla, architektonicko-historický výskum

Hronský Beňadik, Kláštor benediktínov, architektonicko-historický a umelecko-historický výskum fasád, krídlo severovýchodné – juhozápadná fasáda, krídlo juhovýchodné – severozápadná fasáda

Bystré, Rímskokatolíckeho kostola sv. Urbana, architektonicko-historický výskum fasád

Hrad Kamenica, vstupná brána do prvého predhradia a priľahlá juhovýchodna bašta, architektonicko-historický výskum

Hrad Zborov, hradbový múr III. predhradia,​ ​múr hradbový IV. - južný úsek, obj. č. 21, architektonicko-historický výskum

Stará Ľubovňa, Námestie sv. Mikuláša 6, architektonicko-historický výskum meštianskeho domu

Stará Ľubovňa, Námestie sv. Mikuláša 9, architektonicko-historický výskum meštianskeho domu

2017

Hanušovce nad Topľou, architektonicko-historický výskum fasád tzv. veľkého kaštieľa

Košice, Hlavná 87 - Františkánska 1, architektonicko-historický výskum meštianskeho domu

Rožňava, kalvária, architektonicko-historický výskum

Stará Ľubovňa, Námestie sv. Mikuláša 11, architektonicko-historický výskum meštianskeho domu

Hronský Beňadik, Kláštor benediktínov, architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum​ - Dom Mariánsky, tzv. Marianeum​, múr hradbový – severný

Hrad Plaveč, múr hradbový, stavba II, bašta delová II, architektonicko-historický výskum

Hrad Šariš, múr hradbový I. hradného jadra a východná veža, architektonicko-historický výskum

Hrad Šariš, veža bránová, architektonicko-historický výskum

Hrad Kežmarok, architektonicko-historický výskum plôch fasád s odstránenými omietkami na objektoch:​ ​veža bránová, múr hradbový, palác I., bašta IV., kaplnka, palác II., múr hradbový, budova III.​ (koniareň)

Meštiansky dom, Špitálska 27, Levoča, architektonicko-historický výskum

Vila Károly, Bardejovské kúpele, architektonicko-historický výskum

Výskum krovových konštrukcií a striech objektov pri južnej fasáde kostola a krížovej chodby, Kláštor benediktínov, Hronský Beňadik, architektonicko-historický výskum, dendrochronologický výskum: Ing. Tomáš Kyncl

Vila Dr. Szontágh – severná prístavba, Nový Smokovec, architektonicko-historický výskum

2016

Hradba I. predhradia, hrad Zborov, architektonicko-historický výskum

Kláštor hieronymitánov, SV a SZ krídlo, Štiavnické Bane, architektonicko-historický výskum, spolupráca: Ing. arch. Ivan Gojdič a študenti Dejín a teórie umenia FF Trnavskej univerzity, archívny výskum: Mgr. Peter Buday, PhD.

Meštiansky dom, Letná 52, Spišská Nová Ves, architektonicko-historický výskum

Hradba hradného jadra, hrad Šariš, architektonicko-historický výskum

Hrádok, Lipovce, architektonicko-historický výskum

Kostol sv. Mikuláša, Kovarce, umelecko-historický výskum, archívny výskum: Mgr. Peter Buday, PhD.

Výskum časti východného paláca odkrytej archeologickým výskumom, hrad Kamenica, architektonicko-historický výskum, archeológia: AÚ SAV (PhDr. Marián Soják, PhD.

Kaštieľ, Hendrichovce, architektonicko-historický výskum, dendrochronologický výskum: Ing. Tomáš Kyncl, archívny výskum: PhDr. Daniela Pellová

Kostol sv. Martina, Banka pri Piešťanoch, architektonicko-historický výskum, dendrochronologický výskum: Ing. Tomáš Kyncl, archívny výskum: Mgr. Peter Buday, PhD., archeológia: AÚ SAV Nitra (Marián Samuel, PhD.)

Vyhodnotenie architektúry odkrytej archeologickým výskumom v priestore južného opevnenia so vstupnou bránou a barbakanom, Bardejov, architektonicko-historický výskum, archeológia: 376 A.D., s.r.o. (Mgr. Mário Comisso)

Kaštieľ, Dolná Krupá, architektonicko-historický výskum

Veľprepoštský palác, Nitra - hrad, architektonicko-historický výskum, dendrochronologický výskum: Ing. Tomáš Kyncl, archívny výskum: Mgr. Tomáš Janura, PhD.

Zbojnícky hrad - Soľnohrad, Ruská Nová Ves, architektonicko-historický výskum I. etapa

Hrad Plaveč, Plaveč, architektonicko-historický výskum, juhovýchodná bašta odkrytá archeologickým výskumom

2015 - 2001

2015

Meštiansky dom, Hniezdne, architektonicko-historický výskum, dendrochronologický výskum: Ing. Tomáš Kyncl

Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša, Hodruša Hámre, architektonicko-historický výskum, archívny výskum: Mgr. Peter Buday, PhD., dendrochronologický výskum: Ing. Tomáš Kyncl

Meštiansky dom č. 55, Podolínec, architektonicko-historický výskum, dendrochronologický výskum: Ing. Tomáš Kyncl

Severné krídlo kaštieľa – časti sýpka, Fintice, architektonicko-historický výskum, archívny výskum: Mgr. Gabriel Trusa

Hrad Zborov - veža bránová I. predhradia, architektonicko-historický výskum

Hrad Kamenica - bašta strednej časti jadra hradu, architektonicko-historický výskum

Kaštieľ, Turňa nad Bodvou, architektonicko-historický výskum, archívny výskum: Mgr. Peter Buday, PhD., dendrochronologický výskum: Ing. Tomáš Kyncl

Bývalý benediktínsky kláštor - krovy južného a východného krídla, Hronský Beňadik, architektonicko-historický výskum, dendrochronologický výskum: Ing. Tomáš Kyncl

Meštiansky dom č. 7, Podolínec, architektonicko-historický výskum, dendrochronologický výskum: Ing. Tomáš Kyncl

Hrad Plaveč, architektonicko-historický výskum, archívny výskum: Mgr. Miroslav Števík

2014

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice, Brezová pod Bradlom, architektonicko-historický výskum, archívny výskum: Mgr. Peter Buday, PhD., dendrochronologický výskum: Ing. Tomáš Kyncl

Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba staršieho, Želiezovce, architektonicko-historický výskum, archívny výskum: Mgr. Peter Buday, PhD.

Kláštor na Veľkej Skalke, časť konvent, SZ a SV múr, Skalka pri Trenčíne, čiastkový architektonicko-historický výskum

Meštiansky dom - fasády, Hodruša Hámre, architektonicko-historický výskum

Meštiansky dom - krov, Hlavná 53, Prešov, architektonicko-historický výskum, dendrochronológia: Ing. Tomáš Kyncl

Meštiansky dom - krov, Hlavná 51, Prešov, architektonicko-historický výskum, dendrochronológia: Ing. Tomáš Kyncl

Meštiansky dom, Hlavná 49, Prešov, architektonicko-historický výskum, dendrochronológia: Ing. Tomáš Kyncl, archívny výskum: PhDr. Daniela Pellová

2013

Vodáreň „Kumšt“, Prešov, architektonicko-historický výskum, dendrochronológia: Ing. Tomáš Kyncl, archívny výskum: PhDr. Daniela Pellová

Kaštieľ „Hámoš“, Demjata, architektonicko-historický výskum - II. etapa, dendrochronológia: Ing. Tomáš Kyncl, archívny výskum: Mgr. Martina Snaková, PhD.

Lýceum, Banská Štiavnica, architektonicko-historický a umelecko-historický výskum a návrh na obnovu , dendrochronológia: Ing. Tomáš Kyncl, archívny výskum: Mgr. Peter Buday

Meštiansky dom, Hlohovec, architektonicko-historický a umelecko-historický výskum a návrh na obnovu

Meštiansky dom, Banská Štiavnica, architektonicko-historický výskum a návrh na obnovu , dendrochronológia: Ing. Tomáš Kyncl, archívny výskum: Mikuláš Čelko

Rímskokatolícky kostol sv. Rodiny, Gáň, architektonicko-historický a umelecko-historický výskum a návrh na obnovu , spoluautor: Ing.arch. Ivan Gojdič, archívny výskum: Mgr. Peter Buday

Meštiansky dom - dvorové krídlo, Prešov, architektonicko-historický výskum a návrh na obnovu , dendrochronológia: Ing. Tomáš Kyncl, archívny výskum: PhDr. Daniela Pellová

Meštiansky dom, Hodruša Hámre, architektonicko-historický a umelecko-historický výskum a návrh na obnovu (I.ETAPA), dendrochronológia: Ing. Tomáš Kyncl

Rímskokatolícka kaplnka Božieho hrobu, Hronský Beňadik, architektonicko-historický a umelecko-historický výskum a návrh na obnovu

2012

Rímskokatolícky kostol sv. Egídia, Hronský Beňadik, architektonicko-historický a umelecko-historický výskum a návrh na obnovu, archívny výskum: Mgr. Peter Buday, dendrochronológia: Ing. Tomáš Kyncl

Kaštieľ „Hámoš“, Demjata, architektonicko-historický výskum - I. etapa

Kaštieľ - juhozápadná polovica, Červenica pri Sabinove, architektonicko-historický výskum a návrh na obnovu, archívny výskum: Mgr. Martina Snaková, dendrochronológia: Ing. Tomáš Kyncl

Meštiansky dom, Námestie slobody 55, Sabinov, architektonicko-historický výskum a návrh na obnovu , dendrochronológia: Ing. Tomáš Kyncl

Kláštor na Veľkej Skalke - schodisko vedúce do "rajskej záhrady" a bývalá kláštorná chodba nad múrom strednej časti "rajskej záhrady", Skalka pri Trenčíne, čiastkový architektonicko-historický výskum a návrh na obnovu

Bývalý benediktínsky kláštor - opátske krídlo a sýpka, Hronský Beňadik, architektonicko-historický a umelecko-historický výskum a návrh na obnovu, spoluautori: Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. Silvia Paulusová

Meštiansky dom, Kláštorská 8, Bardejov, architektonicko-historický výskum a návrh na obnovu

2011

Zvonica pri rímskokatolíckom kostole sv. Michala Archanjela, Lančár, architektonicko-historický výskum a návrh na obnovu

Kúria a pivnica - "SOKOLOVŇA", Hlohovec, architektonicko-historický výskum a návrh na obnovu

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, Modra, architektonicko-historický a umelecko-historický výskum a návrh na obnovu, spoluautor: Mgr. Jozef Tihányi

2010

Rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla, Pác, architektonicko-historický výskum a návrh na obnovu, spoluautori: Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. Kristína Zvedelová

2009

Meštiansky dom - uličná fasáda, Alžbetina 43 a 45, Košice, architektonicko - historický výskum a návrh na obnovu

Meštiansky dom, Radničné námestie 23, Bardejov, architektonicko - historický výskum a návrh na obnovu

Meštiansky dom, Námestie sv. Mikuláša 5, Stará Ľubovňa, architektonicko - historický výskum a návrh na obnovu

Meštiansky dom - krov, Hlavná 99, Košice, architektonicko - historický výskum a návrh na obnovu

Meštiansky dom, Mariánske námestie 29, Podolínec, architektonicko - historický výskum a návrh na obnovu

2008

Meštiansky dom, Hlavná 60, prízemie dvorového krídla, Košice, architektonicko – historický výskum a návrh na obnovu

Meštiansky dom, Kukučínova 15, 17, Modra, architektonicko – historický výskum a návrh na obnovu , spoluautori: Gojdič, I., Tihányi, J.

Meštiansky dom, Alžbetina 17, Košice, architektonicko – historický výskum a návrh na obnovu , spoluautori: Gojdič, I., Tihányi, J.

Obytný dom, Strojárenská 9, Košice, architektonicko – historický výskum a návrh na obnovu , spoluautor: Tihányi, J.

2007

Meštiansky dom, Nám. sv. Mikuláša 27, Stará Ľubovňa, architektonicko-historický výskum a návrh na obnovu , spoluautor: Gojdič, I.

Meštiansky dom, Hviezdoslavova 7, Kežmarok, architektonicko-historický a umelecko-historický výskum a návrh na obnovu , spoluautori: Gojdič, I., Paulusová, S.

Meštiansky dom, Mäsiarska 26, Košice, architektonicko – historický výskum a návrh na obnovu krovu, spoluautor: Gojdič, I.

Bývalá administratívna budova soľného skladu Provincie XVI. spišských miest v Starej Lubovni, architektonicko – historický výskum a návrh na obnovu, spoluautor: Gojdič, I.

Meštiansky dom, Hlavná 97, Prešov, architektonicko – historický výskum a návrh na obnovu, spoluautor: Gojdič, I.

Bývalá židovská škola, Puškinova 3, Košice, architektonicko – historický výskum a návrh na obnovu, spoluautori: Gojdič, I., Tihányi, J.

2006

Kaplnka sv. Michala archanjela na hrade Ľubovňa, architektonicko-historický výskum a návrh na obnovu, spoluautor: Gojdič, I.

Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja v Spišských Hanušovciach, architektonicko-historický výskum zvonovej veže a návrh na obnovu, spoluautor: Gojdič, I.

Meštiansky dom, Nám. sv. Mikuláša 21, Stará Ľubovňa, architektonicko-historický výskum a návrh na obnovu, spoluautor: Gojdič, I.

Meštiansky dom, Mäsiarska 52, Košice, architektonicko-historický výskum a návrh na obnovu, spoluautor: Gojdič, I.

Hrad Ľubovňa - horný hrad, architektonicko-historický výskum a návrh na obnovu, 1. etapa, spoluautor: Gojdič, I., Zvedelová, K.

2005

Hniezdne – meštiansky dom č. 103, architektonicko-historický výskum a návrh na obnovu, spoluautor: Gojdič, I., Bratislava, september 2005

2004

Kúpeľný komplex Štrbské Pleso - Jánošík, Hviezdoslav, Kriváň, Končistá, architektonicko-historický výskum, návrh na ochrany, obnovy a prezentácie, spoluautori: Gojdič, I., Zvedelová, K., Bratislava, február 2004

Kaštieľ v Buzinke, Košiciach – Šaci, architektonicko-historický výskum a návrh na obnovu, spoluautor: Gojdič, I., Bratislava, 2004

2003

Pamiatkový výskum interiéru presbytéria kostola sv. Filipa a Jakuba v Bratislave – Rači, spoluautori: Gojdič, I., Zvedelová, K.

Rímskokatolícky kostol sv. Filipa a Jakuba v Bratislave – Rači, stavebno-historický výskum a návrh na obnovu interiéru lode, spoluautori: Gojdič, I., Zvedelová, K.

Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých v Lábe, architektonicko-historický výskum a návrh na obnovu, spoluautori: Gojdič, I., Zvedelová, K.

Tatranská Lomnica – Hotel Lomnica, architektonicko-historický výskum a návrh na obnovu, spoluautor: Gojdič, I.

Hrad Slovenská Ľupča, architektonicko-historický výskum a návrh na obnovu, spoluautori: Gojdič, I., Zvedelová, K.

2002

Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba a Filipa v Bratislave – Rači, stavebno-historický výskum a Návrh na obnovu fasád, spoluautori: Gojdič, I., Zvedelová, K.

Arcibiskupský úrad v Trnave, Kapitulská ul., architektonicko-historický výskum a návrh na obnovu, spoluautori: Gojdič, I., Zvedelová, K.

2001

Spolupráca na výskume: Kaštieľ v Lukáčovciach, autor výskumu: Gojdič, I., spolupráca: Zvedelová, K.

umelecko-historické popisy k reštaurátorským výskumom

Mobiliár v rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa v Modre, autor: Mgr.art. Martin Mikuláš_2012

Steny hlavnej lode v rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa v Trnave, autor: Mgr.art. Vladislav Plekanec_2012

Sväté schody františkánskeho kostola v Malackách, autor: Mgr.art. Vladislav Plekanec_2011

Steny presbytéria v rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa v Trnave, autor: Mgr.art. Vladislav Plekanec_2011

Portál - Liempacherov palác_Banská Štiavnica, autor: Mgr.art. Vladislav Plekanec_2010

Kaplnka sv. Ondreja_Banská Štiavnica - Štefultov, autor: Mgr.art. Vladislav Plekanec_2010

Zvonica Vrbové. Reštaurátorský výskum, autori: O. Lipták, Ľ. Kuc_2010

Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Starej Ľubovni – interiér. Reštaurátorský výskum, autori: O. Lipták, Ľ. Kuc_2008

Rímskokatolícky kostol sv. Serváca vo Vrbove – štuková výzdoba klenby. Reštaurátorský výskum, autori: O. Lipták, Ľ. Kuc_2007

Jarabina, Ikonostas. Reštaurátorský výskum, autori: O. Lipták, Ľ. Kuc_2007

Hraničné, Antependium hlavného oltára. Reštaurátorský výskum, autori: O. Lipták, Ľ. Kuc_2006

Hraničné, Kazateľnica. Reštaurátorský výskum, autori: O. Lipták, Ľ. Kuc_2006