ההתאחדות הישראלית לכלבנות- הי"ל

  

ההתאחדות הישראלית לכלבנות

ההתאחדות הישראלית לכלבנות (הי"ל) הינה עמותה ישראלית החברה בפדרציה

 הבין-לאומית לכלבנות ה -   F.C.I כפופה לתקנותיה.

מטרות ההי"ל לעודד ולפתח את ספורט הכלבנות בישראל, ליזום ולארגן אירועים ומפעלים כלבניים בארץ ולרכז את הפעילות הכלבנית בארץ ואת הקשרים עם אגודות כלבניות בעולם


חברות בהי"ל  
חברי הי"ל הינם חוגים ומועדונים כלבניים. בני אדם פרטיים אינם חברים ישירות בהי"ל, אלא באמצעות ארגון כלבני החבר בהי"ל.

החברות במועדון מקנה הנחות והטבות בכל פעולות הי"ל
)
הוצאות תעודות יוחסין, רישום לתערוכות, מנוי חינם ל"עולם הכלב" וכד') והמועדונים.

תעודת יוחסין
תעודת יוחסין חתומה הינה מסמך רשמי של ההי"ל המעיד על רישום הכלב בספר הגידול הישראלי. כלב זכאי לתעודת יוחסין אך ורק אם נולד לשני הורים

בעלי תעודות יוחסין המוכרות וקיבל את אישור מרכז הגזע של מועדון הגזע.

 למועדונים שונים תנאים שונים, ולכן לפני רכישת גור רצוי לברר מראש עם המועדון אם ההמלטה מאושר.


ספר הגידול
ספר הגידול הוא המוסד שרושם כלבים גזעיים הנמצאים בתחומי ישראל
כל הכלבים בעלי תעודות היוחסין נרשמים ב"ספר הגידול הישראלי" המנוהל על ידי הי"ל.
כל כלב רשום מקבל מספר אישי (מספר סגי"ר). כלבי ייבוא צריכים גם הם להירשם בספר הגידול הישראלי ולקבל מספר ישראלי.


מגדל/בית גידול
מגדל הינו בעל הכלבה בעת ההרבעה.  בית גידול הינו "שם משפחה" של הכלב .
אם ההמלטה ראשונה ,מבקש -המגדל מספר הגידול, אישור לשם בית גידול.
לאחר קבלת האישור, שם בית הגידול הינו מוגן ושמור למגדל זה בלבד.
כל הגורים שיוולדו בעתיד לאותו מגדל ישאו את אותו שם בית גידול.


גידול ורכישת גורים                                                                                                                                                                                             מי שברשותו כלב או כלבה ומעוניין לגדל גורים, מוזמן לפנות אל רכז הגידול של הגזע ולברר את דרישות המועדון.                                     רכז הגידול יעזור בבחירת בן זווג הולם לכלבך.לפני ההרבעה רצוי להוועץ גם עם הוטרינר. מומלץ לערוך זכרון דברים בין בעל הזכר   ובעל הנקבה לפני ההרבעה.

יש להודיע לרכז גידול מיד עם ההמלטה. יש למלא טופס הרבעה/המלטה ובו פרטי כל הגורים.
את הטופס
ניתן לקבל ממרכז הגזע או ישירות במשרדי הי"ל יש לרשום בטופס את כל הגורים שנולדו.
גור שלא נרשם עם לידתו לא יוכל לקבל תעודת יוחסין בשלב מאוחר יותר.
מגדל חייב לרשום את כל השגרים מבית גידולו ואת כל הגורים מכל שגר.
לפרטים נוספים הכנס לאתר ההתאחדות : www.ikc.org.il
 
 
Comments