מידע כללי

בפרק זה מידע כללי על כלבי ההוואנז, כולל : תקן הגזע, צבעים בגזע, הטיפול השוטף בכלב,
על ההי"ל, עזרה והנחיות בייבוא כלבים .