Hasiera

Proba honen oinarria Batxilergoko Euskal Hizkuntza eta Literaturaren curriculuma bada ere, egon badaude gaitasunak honelako proba batean neurtu ezinak direnak – ahozko hizkuntzari dagozkionak-. Beraz, proba honetan, irakurmena eta idazmena izango dira helburuen lorpena neurtzeko baliabideak.

GAITASUNAK

Probak honako gaitasunak bermatu nahi ditu:
 • Ikasleak testu argiak eta zehatzak sor ditzake gai askori buruz, eta gai da, orobat, gai orokorrei buruzko ikuspegi jakin bat aldezteko, aukera bakoitzaren aldeko eta kontrako argudioak emanez.
 • Ikaslea gai da argi eta hizkuntza estandarrean idatzitako testuen puntu nagusiak ulertzeko, gai ezagunei buruzkoak badira, kulturaren esparruan, ikasketen esparruan eta aisialdian.
 • Gai ezagun edo interes pertsonalekoei buruzko testu soilak eta koherenteak osa ditzake ikasleak. Esperientzien, gertaeren, nahien eta asmoen berri emateko gai da, eta gai da, orobat, bere iritziak labur-labur arrazoitzeko edo bere asmoak azaltzeko.

IDATZIZKO ULERMENA

 • Gai da gaur eguneko gaiei buruzko artikuluak irakurtzeko, egileak jarrera jakin bat edota ikuspuntu berezia erakusten duenean.
 • Gai da gaur eguneko literatura-testuak irakurtzeko.
 • Gai da egileek beren jarrera edo ikuspegiak agertzen dituzten gaur egungo auziei buruzko artikuluak ulertzeko.
 • Gai da argudio-testuen ondorio nagusiak identifikatzeko.
 • Gai da aurkezten den auziaren trataeraren argudio-ildoaz jabetzeko.

IDAZMENA

 • Gai da bere intereseko gai askoren inguruan, testu argiak eta zehatzak idazteko. · Gai da idazlan bat egiteko, informazio jakin bat adieraziz edota iritzi baten aldeko edo kontrako arrazoiak emanez.
 • Gai da gutunak idazteko, gertaerei eta esperientziei ematen dien garrantzia nabarmenduz.
 • Gai da bere esperientziekin lotura duten gaiei buruzko testu argiak idazteko, zenbait iturritako informazioa eta argudioak laburtuz eta ebaluatuz.
 • Gai da benetako edo irudizko gertaerei eta esperientziei buruzko azalpen argiak eta ongi egituratuak idazteko, ideien arteko lotura adieraziz eta aukeratutako literatura-generoaren arauei jarraituz.
 • Gai da bere inguruarekin lotura duten gaiei buruzko idazlan argiak eta zehatzak idazteko.
 • Gai da esperientziak kontatzeko, sentimenak eta erreakzioak adieraziz testu erraz eta ongi egituratuetan.
 • Gai da gertaera jakin baten deskribapena idazteko, adibidez berriki izandako bizipen batena, benetakoa izan nahiz irudizkoa izan.
 • Gai da arazo batean aplika daitezkeen ideiak edo soluzioak ebaluatzeko.
 • Gai da idazlanak sortzeko, argudio bat garatuz, ikuspegi jakin baten alde edo kontra eginez eta zenbait aukeraren alde onak eta txarrak azalduz.
 • Gai da hainbat iturritako informazioa eta argumentuak laburtzeko.

HIZTEGIA

 • Eguneroko bizitzako gai gehienei buruz jarduteko adinako hiztegia du, adibidez familiari, zaletasunei eta interesei, bidaiei eta gertaerei buruzkoa.
 • Oinarrizko hiztegia ongi ezagutzen du. Akats txikiak egin arren, hauek ez dute ulergarritasuna eragozten.

ZUZENTASUN GRAMATIKALA

 • Ikasleak kontrol gramatikal ona du; oraindik ere akats txiki batzuk egin ditzake tarteka, sistematikoak ez direnak. Ez du gaizki ulertuak sortzeko moduko akatsik egiten.

ORTOGRAFIA

 • Idazlanean, ulergarri izan ohi den idazketa jarraitua ekoizten du.
 • Ortografia eta puntuazioa zehatz eta erraz ulertzekoak dira.

KOHERENTZIA ETA KOHESIOA

 • Gai da elementu labur, konkretu eta bakunak lotuz, sekuentzia kohesiodun eta lineal bat sortzeko.
 • Gai da ideien arteko lotura garbi adierazteko, perpausak lotzeko testu antolatzaile eta lokailu erabilienez baliatuz.