Om Oss

Haugen isbane er et nærmiljøanlegg med et 1800 m2 stort areal hvor det hvert år i perioden april - oktober er en gruslagt bane tilrettelagt for at alle barn i Hemne kommune fritt skal kunne drive med ballaktiviteter, sykling og andre fritidsaktiviteter. I perioden november - mars vannes banen og man får tilrettelagt for vinteraktiviteter, i hovedsak skøyter. 

Isbanen ligger sentralt til i et av kommunens boligfelt, den har alltid "sikker is", vedlikeholdes godt og driftes bra. Dette samt at den er enestående innenfor kommunen, fører til at den har et stort bruksomfang. Vi ser at skolene er aktive brukere gjennom hele vintersesongen, likedan skolefritidsordningene og barnehagene. Disse benytter isbanen i stor grad på dagtid. På ettermiddagene og kveldene, jfr. barnas fritid, vrimler det av ivrige skøyteentusiaster, hockeyspillere, barn med sparkstøttinger eller rett og slett barn- og foreldre som menger seg i det fine og sosiale miljøet.

Når vi registrerer det store bruksomfanget og den positive responsen fra brukerne, ser vi at isbanen er et viktig og riktig tilbud å gi til kommunens innbyggere når det gjelder idrett og fysisk aktivitet. Som eksempel har professor dr. med. Paul Lereim, spes. Ortopedisk kirurgi, uttalt (se vedlegg) at ishockey er en glimrende aktivitet for barn og ungdom. Først og fremst trenes koordinasjon og balanse. Fysisk styrke i rygg, buk, armer og ben blir trent samtidig som utholdenhet kommer nesten gratis. Og for barna ikke minst, dette er moro. Gjennom ishockey i barnealderen kan man forebygge overvekt - og livsstilsykdommer samt styrke egenskaper som kommer til nytte senere i livet.

Haugen isbane disponerer egen traktor og snøfres for brøyting av banen om vinteren.


Undersider (3): Beliggenhet Historie Styret
Comments