Medlemskap

Som medlem av Haugen isbane støtter du opp om drift og videreutvikling av banen samt at du har stemmerett ved årsmøtene. Medlemskap i Haugen Isbane koster Kr.150,- pr. år.

For å melde deg inn  betaler du kr 150,- til kontonr 4312.07.61219 og merker innbetalingen med navn og adresse til den som ønsker å stå som medlem. Eventuelt kan du sende e-post til post@isbanen.no eller gi beskjed til Anne Katrine på mobil 90 01 42 44.