Baneinfo

Vi oppfordrer alle til å bruke hjelm.  Bruk hodet, bruk hjelm!
 
For info om VAKT og BRØYTELISTER, klikk på linken "Vaktlister"

 
Haugen isbane har gitterhjelmer til utlån. Det henger tre hjelmer i gapahuken, men vi har flere hjelmer tilgjengelig i bua. Ta kontakt med isbanen@gmail.com ved behov.

Lyset slås på kl. 16.00 og slås av kl. 22.00

Banen prepareres vanligvis fra kl. 21.00

Isskraper som benyttes på banen settes på plass i gapahuken etter bruk.

Vi ber om at alle rydder etter seg. Brennbart avfall kastes i oljefatet.

Av sikkerhetsmessige hensyn ber vi om at ingen oppholder seg på taket av gapahuken.